تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

توضیحات این کلمه رو از سایت https://lingoties. com/song/hotel - california - eagles برداشتم که خانم الهام جمالی پویا آهنگ هتل کالیفرنیا را خیلی دقیق ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هرکدام یا همه شان Feel free to answer any or all of these questions!

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

"Make a detailed study" به معنای انجام یک مطالعه دقیق و جزئی است. مثال: "The researcher decided to make a detailed study of the effects of climate c ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٥

عبارت "study for a degree" به معنای مطالعه و تحصیل برای کسب یک مدرک تحصیلی است. این عبارت بیشتر برای اشاره به فعالیت تحصیلی و یادگیری در جهت کسب مدرک ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

"Get a place" در دانشگاه به معنای به دست آوردن یک جایگاه یا موقعیت معین می باشد، که ممکن است به قبول شدن در یک دوره تحصیلی، دریافت یک اتاق در خوابگاه ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسری که روز تولدشه