دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١٠٣
لایک
لایک
٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

جعبه لباس جعبه کت و شلوار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

بطور اتفاقی شنیدن.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

از صحنه فرار کردن - از صحنه جیم شدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

بچه خوبی باش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

آزاد دهنده ( بو )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
His mother came in carrying a pile of ironing in her arms.
دیدگاه
٠

مادرش با یک دسته لباس اتو شده به بغل وارد شد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I overhear him saying he is going to Japan.
دیدگاه
١

بطور اتفاقی شنیدم که می گفت قراره به ژاپن بره.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
When we meet difficults,we can lean on each other. Then we will be okay!
دیدگاه
٠

وقتی با مشکلات روبرو هستیم می توانیم به هم دیگه تکیه کنیم. با این کار مشکلی نخواهیم داشت.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The waters of the tropics are invitingly clear.
دیدگاه
٠

آب های مناطق حاره ایی بطور وسوسه انگیزی روشن پاک و روشن هستند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I looked through all the socks but couldn't find a match for the striped one.
دیدگاه
٤

همه ی جوراب ها را نگاه کردم اما نتوانستم لنگه ی جوراب راه راه را پیدا کنم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.