برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

🐾 مهدی صباغ

 🐾 مهدی صباغ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 شغل زنبورداری
زنبورداری
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

402 مرموز
مبهم
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

403 Noun-countable :
سریال تلویزیونی
سریالی که از تلویزیون پخش می شود.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

404 مجری رادیو
کسی که در برنامه های رادیویی، به عنوان مجری مشغول به کار است.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

405 Noun-countable :
برنامه رادیویی
برنامه ای که از رادیو پخش می شود.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

406 غذای طبیعی
غذایی که ساخته دست بشر نیست و هیچگونه مواد غیرطبیعی افزودنی (مثل: رنگ، اسانس،نگهدارنده و ...) ندارد.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

407 طعم دهنده های مصنوعی
موادی که کارخانه های تولیدکننده مواد غذایی برای بهبود کیفیت مزه ی مواد تولیدیشان، به آن ها اضافه می کنند.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

408 بحث کردن درباره ی یک ایده و نظر
ترویج دادن و تبلیغ کردن یک ایده و نظر
١٣٩٩/٠٢/١١
|

409 شماره رُند (مثل شماره موبایل رُند، شماره پلاک خودرو رُند، کد ملی رُند و .....) ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

410 زندگی نباتی
کسی که مرگ مغزی شده و فقط اعضای بدنش زنده هستند.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

411 Noun-countable
Informal
شوهر ایده آل
مرد رویاها
مرد سوار بر اسب سپید
مردی که هر زنی در ذهن خودش دارد و به او به عنوان همسر ایده آل خو ...
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

412 بی صبرانه چیزی را خواستن (به خصوص که احتمال رسیدن به آن و وقوع آن چیز، بسیار کم است.)
تمایل زیاد داشتن به چیزی
١٣٩٩/٠١/٣١
|

413 اتاقک یا اتاقی که در باغ وحش ها برای نگهداری خزندگان از آن استفاده می شود.
محل نگهداری خزندگان در باغ وحش
اتاق خزندگان
بخش خزندگان
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

414 زیر فشار مشکلات، خم شدن
زیر بار سنگین، خم شدن
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

415 سرانجام
بالاخره
در پایان
نهایتا
دستِ آخر
١٣٩٩/٠١/١٩
|

416 noun - countable :
US - informal :
آدمِ وسواسی ( فردی که همیشه می خواهد همه چیز بسیار منظم و تمیز باشد.)
کسی که وسواسِ مرتب بودنِ اجسام را د ...
١٣٩٩/٠١/١٩
|

417 noun - countable :

تغییر شغل (که باعث به دست آوردن شغل بهتر و موقعیتهای شغلی بیشتری می شود.)

تغییر کار
١٣٩٩/٠١/١٣
|

418 برآورده کردن نیازهای یک فرد
چیزی مناسب شخصی بودن
فراهم کردن چیزهایی که کسی به آنها نیاز دارد.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

419 لولو
لولوخور خوره
موجود خیالی ترسناکی که کودکان از آن می ترسند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

420 adjective :
گرفتار شده در .....
گیر کرده در .......
به دردسر افتاده در .....
به مشکل برخورده ......
١٣٩٩/٠١/١٣
|

421 idiom :
در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی به معنای : وقت برنامه به پایان رسیده است، می باشد.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

422 همذات پنداری کردن با کسی
احساس همانند بودن با کسی را، داشتن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

423 noun - countable :
برنامه ی زنده ی رادیویی یا تلویزیونی که در طی پخش آن برنامه، شنوندگان یا بینندگان می توانند با استودیو تماس گرفته و به صورت زند ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

424 کلاس های فوق برنامه
کلاس های اوقات فراغت
کلاس هایی که مدارس، دانشگاه ها و یا موسسات آموزشی خصوصی در طی تعطیلات تابستانی برای دانش آموزان و دانش ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

425 Noun -countable :
سرپرست اردوگاه
شخصی که در طی تعطیلات بر یک اردوگاه نظارت کرده و مسئول اصلی آن می باشد. برخی از مهم ترین وظایف او عبارتند از : ...
١٣٩٩/٠١/١٠
|

426 شهربازی موضوعی
پارک موضوعی
یعنی پارکی که دارای موضوع خاصی است و علاوه بر جنبه ی تفریحی، جنبه ی آموزشی نیز دارد. مانند پارکِ گلها، پارکِ آب بازی ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

427 کار تابستانی
کاری که دانش آموزان در طول تعطیلات تابستانی، انجام می دهند.
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

428 پرستار روانپزشکی
شخصی که شغل او مراقبت کردن از افراد دارای بیماری های روانی، می باشد.
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

429 بلاتکلیف گذاردن کسی
کسی را منتظر جواب یا نظر خود گذاشتن
کسی را معطل خود کردن
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

430 مشاور شغلی
مشاور کاریابی
کسی که شغل وی دادن مشورت و توصیه و راه حل های کاربردی به دیگران درباره ی شغل آن ها می باشد. این مشاوران درباره ی این ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

431 شروع به انجام کاری کردن
کاری را به صورت همیشگی و معمولی انجام دادن
حرکت کردن کِشتی در مسیر مخالف
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

432 شهرت جهانی
شناخته شده در کل جهان
شناخته شده برای همه ی مردم دنیا
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

433 نماینده ادبی
کسی که به وکالت و نمایندگی از طرف یک نویسنده، وارد مذاکره با ناشرین کتاب، تبلیغ کنندگان و ..... می شود تا به چاپ و فروش هر چه بیشتر ک ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

434 Become famous
معروف شدن
مشهور شدن
شناخته شدن در بین دیگران
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

435 آلبوم موسیقی هر خواننده که معمولا روی یک CD ارائه شده و معمولا بیش از ۱۰ تا آهنگ جدید بر روی آن وجود دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

436 Noun-countable :

Record company
شرکت ضبط و پخش موسیقی
شرکتهایی که بر روی خوانندگان سرمایه گذاری کرده و به آنها در ضبط، پخش، انجام تبلیغا ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

437 Phrase of claim :
Somebody's/something's claim to fame :

دلیل شهرت
دلیل معروف شدن کسی/چیزی
بیشتر برای مسخره کردن دلیل شهرت کسی/چیزی ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

438 Noun-countable :

نامه ی عدم پذیرش
نامه ی اعلام عدم قبولی
نامه ای که یک کارخانه، شرکت، کارگاه و ..... به متقاضیانِ کاری که در مصاحبه ی اس ...
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

439 علف خشک جمع شده به صورت لوله شده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

440 تجربه کسب کردن
بدست آوردن تجربه
باتجربه شدن
تجربه اندوختن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

441 هدر ندادن چیزی
صرفه جویی کردن در چیزی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

442 Noun-uncountable :
جلسه ی مجازی
جلسه ی اینترنتی
برگزاری جلسات از طریق اینترنت به جای تشکیل جلسات به صورت حضوری
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

443 Adjective :
خانوادگی
دارای محیط مناسب برای خانواده ها (به خصوص خانواده هایی که دارای فرزند نیز می باشند.)
خانواده پسند

به عنوان مثال ...
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

444 قاطعانه
بدون شک و شبهه
با اطمینان کامل
بدون هیچ حرف و حدیثی
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

445 جادو درمانی

مکتبی که پیروان آن ادعا دارند به کمک جادو و ارتباطی که با دنیای ارواح و مردگان برقرار می کنند، می توانند بیماران را درمان کنند.
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

446 مراکزی که در برخی کشورها وجود دارند و معمولا بودجه ی دولتی و محلی نیز دریافت می کنند و در مکان خود خدماتی به افراد بزرگسال (عمدتا افراد مسن) ارائه می ... ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

447 مدیریت مالی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

448 اصطلاح :
کارم زیاد طول نمی کشه.
الان زود برمیگردم.
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

449 Adjective :
فریب خورده
وسوسه شده
گمراه شده
اغوا شده
گول خورده

به عنوان مثال :
Tempted by money : فریب خورده به وسیله ی پول.< ...
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

450 باشگاه تندرستی
فرق این کلمه با gym در این است که در یک health club علاوه بر تجهیزات ورزشی که در gym ها نیز موجود است، امکانات بیشتری مانند، اتاق م ...
١٣٩٩/٠١/٠٣
|