برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

🐾 مهدی صباغ

 🐾 مهدی صباغ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 نشان دادن شجاعت، قدرت و آرامش از خود (به خصوص در برابر سختی ها و مشکلات)
ضعف نشان ندادن از خود در برابر مشکلات و سختی ها
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

352 Verb-informal in Australia and New Zealand :
شرور بودن
رفتار شرورانه داشتن
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

353 موفق تر بودن از دیگران
انجام دادن کارها، بهتر از دیگران
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

354 مانع انجام کار دیگران شدن
جلوی وقوع اتفاقی را گرفتن
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

355 Phrasal verb :
Become
شدن
تبدیل شدن
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

356 Noun-countable :
Parcel-delivery company
شرکت هایی که کار آنها تحویل اجناس و اشیاء بسته بندی شده به صاحبان آنهاست. مانند کاری که در ایران شرکت ...
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

357 بدبیاری پشتِ بدبیاری
دائم بدبیاری آوردن
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

358 سرپیچ لامپ (بخش فلزی انتهای لامپ که داخل پاتروم بسته می شود.) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

359 noun-countable :

دَرِ چیزهایی مثل خودکار، خودنویس و ......
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

360 Noun-countable :
مضیقه ی مالی
فشارِ مالی
کم پولی
نداری
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

361 غرورت را زیر پا بگذار
روی غرورت پا بگذار
غرورت را بشکن
مغرور نباش
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

362 تصمیم با خودته

It's up to you
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

363 میوه جات
میوه های خوراکی
اصولا این نام به میوه هایی گفته می شود، که چندساله هستند و گیاه آنها یکساله نیست.بنابراین خوراکی هایی مانند خیار که در ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

364 شغل زنبورداری
زنبورداری
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

365 مرموز
مبهم
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

366 Noun-countable :
سریال تلویزیونی
سریالی که از تلویزیون پخش می شود.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

367 مجری رادیو
کسی که در برنامه های رادیویی، به عنوان مجری مشغول به کار است.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

368 Noun-countable :
برنامه رادیویی
برنامه ای که از رادیو پخش می شود.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

369 غذای طبیعی
غذایی که ساخته دست بشر نیست و هیچگونه مواد غیرطبیعی افزودنی (مثل: رنگ، اسانس،نگهدارنده و ...) ندارد.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

370 طعم دهنده های مصنوعی
موادی که کارخانه های تولیدکننده مواد غذایی برای بهبود کیفیت مزه ی مواد تولیدیشان، به آن ها اضافه می کنند.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

371 بحث کردن درباره ی یک ایده و نظر
ترویج دادن و تبلیغ کردن یک ایده و نظر
١٣٩٩/٠٢/١١
|

372 شماره رُند (مثل شماره موبایل رُند، شماره پلاک خودرو رُند، کد ملی رُند و .....) ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

373 زندگی نباتی
کسی که مرگ مغزی شده و فقط اعضای بدنش زنده هستند.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

374 Noun-countable
Informal
شوهر ایده آل
مرد رویاها
مرد سوار بر اسب سپید
مردی که هر زنی در ذهن خودش دارد و به او به عنوان همسر ایده آل خو ...
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

375 بی صبرانه چیزی را خواستن (به خصوص که احتمال رسیدن به آن و وقوع آن چیز، بسیار کم است.)
تمایل زیاد داشتن به چیزی
١٣٩٩/٠١/٣١
|

376 اتاقک یا اتاقی که در باغ وحش ها برای نگهداری خزندگان از آن استفاده می شود.
محل نگهداری خزندگان در باغ وحش
اتاق خزندگان
بخش خزندگان
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

377 زیر فشار مشکلات، خم شدن
زیر بار سنگین، خم شدن
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

378 سرانجام
بالاخره
در پایان
نهایتا
دستِ آخر
١٣٩٩/٠١/١٩
|

379 noun - countable :
US - informal :
آدمِ وسواسی ( فردی که همیشه می خواهد همه چیز بسیار منظم و تمیز باشد.)
کسی که وسواسِ مرتب بودنِ اجسام را د ...
١٣٩٩/٠١/١٩
|

380 noun - countable :

تغییر شغل (که باعث به دست آوردن شغل بهتر و موقعیتهای شغلی بیشتری می شود.)

تغییر کار
١٣٩٩/٠١/١٣
|

381 برآورده کردن نیازهای یک فرد
چیزی مناسب شخصی بودن
فراهم کردن چیزهایی که کسی به آنها نیاز دارد.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

382 لولو
لولوخور خوره
موجود خیالی ترسناکی که کودکان از آن می ترسند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

383 adjective :
گرفتار شده در .....
گیر کرده در .......
به دردسر افتاده در .....
به مشکل برخورده ......
١٣٩٩/٠١/١٣
|

384 idiom :
در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی به معنای : وقت برنامه به پایان رسیده است، می باشد.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

385 همذات پنداری کردن با کسی
احساس همانند بودن با کسی را، داشتن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

386 noun - countable :
برنامه ی زنده ی رادیویی یا تلویزیونی که در طی پخش آن برنامه، شنوندگان یا بینندگان می توانند با استودیو تماس گرفته و به صورت زند ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

387 کلاس های فوق برنامه
کلاس های اوقات فراغت
کلاس هایی که مدارس، دانشگاه ها و یا موسسات آموزشی خصوصی در طی تعطیلات تابستانی برای دانش آموزان و دانش ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

388 Noun -countable :
سرپرست اردوگاه
شخصی که در طی تعطیلات بر یک اردوگاه نظارت کرده و مسئول اصلی آن می باشد. برخی از مهم ترین وظایف او عبارتند از : ...
١٣٩٩/٠١/١٠
|

389 شهربازی موضوعی
پارک موضوعی
یعنی پارکی که دارای موضوع خاصی است و علاوه بر جنبه ی تفریحی، جنبه ی آموزشی نیز دارد. مانند پارکِ گلها، پارکِ آب بازی ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

390 کار تابستانی
کاری که دانش آموزان در طول تعطیلات تابستانی، انجام می دهند.
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

391 پرستار روانپزشکی
شخصی که شغل او مراقبت کردن از افراد دارای بیماری های روانی، می باشد.
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

392 بلاتکلیف گذاردن کسی
کسی را منتظر جواب یا نظر خود گذاشتن
کسی را معطل خود کردن
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

393 مشاور شغلی
مشاور کاریابی
کسی که شغل وی دادن مشورت و توصیه و راه حل های کاربردی به دیگران درباره ی شغل آن ها می باشد. این مشاوران درباره ی این ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

394 شروع به انجام کاری کردن
کاری را به صورت همیشگی و معمولی انجام دادن
حرکت کردن کِشتی در مسیر مخالف
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

395 شهرت جهانی
شناخته شده در کل جهان
شناخته شده برای همه ی مردم دنیا
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

396 نماینده ادبی
کسی که به وکالت و نمایندگی از طرف یک نویسنده، وارد مذاکره با ناشرین کتاب، تبلیغ کنندگان و ..... می شود تا به چاپ و فروش هر چه بیشتر ک ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

397 Become famous
معروف شدن
مشهور شدن
شناخته شدن در بین دیگران
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

398 آلبوم موسیقی هر خواننده که معمولا روی یک CD ارائه شده و معمولا بیش از ۱۰ تا آهنگ جدید بر روی آن وجود دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

399 Noun-countable :

Record company
شرکت ضبط و پخش موسیقی
شرکتهایی که بر روی خوانندگان سرمایه گذاری کرده و به آنها در ضبط، پخش، انجام تبلیغا ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

400 Phrase of claim :
Somebody's/something's claim to fame :

دلیل شهرت
دلیل معروف شدن کسی/چیزی
بیشتر برای مسخره کردن دلیل شهرت کسی/چیزی ...
١٣٩٩/٠١/٠٨
|