منو
English User
ویژه

English User

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٥,٨٤٤
رتبه کل
٦٠
رتبه کل
لایک
٦,٧٩٨
لایک
دیس‌لایک
١,٠٦٨
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٥,٨٤٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٠
لایک
لایک
٦,٧٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٢

نقاشی و طرح هایی که کنار کاغذ و کتاب می کشیم وقتی بی حوصله ایم یا داریم به چیزی دیگه فکر می کنیم و مشغول کار دیگه ای هستیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٠

مبتنی و بر پایه عینیات و واقعیات، واقع بینانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٥

پویایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

خر حمالی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

تحقیر آمیز

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.