منو
English User
ویژه

English User

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٥,٩٢٤
رتبه کل
٦٠
رتبه کل
لایک
٦,٨٠٦
لایک
دیس‌لایک
١,٠٦٨
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٥,٩٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٠
لایک
لایک
٦,٨٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٢

نقاشی و طرح هایی که کنار کاغذ و کتاب می کشیم وقتی بی حوصله ایم یا داریم به چیزی دیگه فکر می کنیم و مشغول کار دیگه ای هستیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٠

مبتنی و بر پایه عینیات و واقعیات، واقع بینانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٥

پویایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

خر حمالی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

تحقیر آمیز

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.