منو
English User

English User

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٣,٨٥٠
لایک
٦,٥٩٦
لایک
دیس‌لایک
١,٠٥٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٣,٨٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٩
لایک
لایک
٦,٥٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤١

نقاشی و طرح هایی که کنار کاغذ و کتاب می کشیم وقتی بی حوصله ایم یا داریم به چیزی دیگه فکر می کنیم و مشغول کار دیگه ای هستیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٩

مبتنی و بر پایه عینیات و واقعیات، واقع بینانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٥

پویایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

خر حمالی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٠

آدمی که چون خیلی چارچوب مند و خشک هست خسته کننده و حوصله سر بره

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.