دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧١,٩٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٩
لایک
لایک
٧,٤١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

نمونه عینی یک کار ( جهت آموزش )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

همین الانا

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

فاتحه چیزی رو خوندن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

خب دیگه بگذریم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

خودابرازی کردن بیان داشتن، اظهار داشتن به نمایش گذاردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.