دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٢٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٥
لایک
لایک
٢,٧١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

زیرکانه، هوشمندانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

درگیری مسلحانه نبرد مسلحانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

بی احساس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

مستحق

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

شاگرد اول

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The extremists wish to do away with the republic and bring about a return of the monarchy.
دیدگاه
٢

افراطی گرایان در سودای براندازی نظام جمهوری و بازگشت به حکومت سلطنتی می باشند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Increased costs will militate against further enlargement of the buildings.
دیدگاه
٠

افزایش هزینه ها مانع پیشبرد بیشتر توسعه ( ساخت ) ساختمان‎ ها خواهد بود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
They've launched a campaign to promote awareness of the dangers of alcohol.
دیدگاه
١

آنها کمپینی ( بسیج اطلاع رسانی ) را به منظور افزایش آگاهی از عوارض خطرناک مصرف الکل تشکیل دادند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Yoga promotes a sense of well-being.
دیدگاه
٦

یوگا احساس تندرستی را پرورش می دهد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He said the gunfight in the area is sill on.
دیدگاه
٠

او گفت که درگیری مسلحانه در این ناحیه هنوز هم ادامه دارد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.