پیشنهاد‌های آریا بهداروند (٢,٢٦٧)

بازدید
١,٠٠٢
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-١٥

تمامی زبانهای اقوام در ایران زیر مجموعه ی زبان فارسی هستند حتی سلسله های ترک نژاد مانند مغولان. ایلخانان. تیموریان. سلجوقی. غزنویان. صفوی. افشار. ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

طایفه گرمسیری ایل چهارلنگ لر بختیاری در باغملک . رامهرمز. ایذه. مسجدسلیمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

طایفه کران بهداروند جدا شده از تیره اردشیر وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند غریب خان پسر اردشیر خان ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

این طایفه از تیره حسن عالی طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ ایل لر بختیاری محمد پسر صالح

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

این طایفه از طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده بهمنیار پسر مهمیدخان تیره بهمنیار در طایفه رستم مصیری خلیلی تیره بهمنیار در کرمان تیره بهمنیار در ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسمی مردانه و عبری است زبان عبری قوم یهود موشه دایان یکی از رهبران قوم یهود

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

طایفه دودانگه بختیاری در ابهر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

مردم این روستا از ایل لر بختیاری هستند که در زمان نادرشاه کوچ داده شدند معنی شهر ابهر به زبان لری بختیاری ابهر::او هر *آب هردن:آب اردن* آبی برای آ ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

معنی چکنه نام طایفه ایی از قوم لر است طایفه چگنه*چکنه. چگنی* لرستان طایفه چنگایی*چگنی* بختیاروند در مسجدسلیمان در زمان صفوی بداق خان چگنی یکی ا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

کلمه برد کلمه ایی لری به معنی سنگ سکن::سکونتگاه بردسکونت::سکونتگاه سنگی در زمان نادر شاه بیش از چند هزار نفر از ایل لر بختیاری را به مناطق جام ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

منطقه رینه کوه در شمال روستای هارون کلا منجزی شهر رینه مازندران

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

روستاهای کوشک خلف علیا. سفلی. کوشک خلف دیمه درب. کوشک خلف راه خدا در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی بهداروند بود ولی ا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

خلف خان خلیلی از نوادگان بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از طایفه خلفی امروزه خبری در دست نیست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تیره های ساکن در کوزر*کوشک زر. کوه زر* منجزی مهمیدوند*محمودوند * برات وند جلالی علیدادی ** روستای کوه زر در دامغان معروف به عربستانی*خوزستانی * ا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

شهر دزفول*دژفیل* محل سکونت ایل لر فیلی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

تیره تیرگیر و پاگیر از نسل بهزاد خان نواده احمد خان بختیاروند ایلخان در باغ بهزاد و فلارد در لردگان و فارس طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشم ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

تیره شهبازی بختیاری در محله بید آباد اصفهان بیدآباد*بیدارآباد* ایل بیداروند*بهداروند * محله شیس*شیاس*اصفهان طایفه شیاس بهداروند *شیرآقاسی* محله ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

تیره کوزری در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه *لیمو نچی. لیموچی*ایل منجزی بهداروند تیره های طایفه نیم بنیچه ( عباس وند. قربان وند. قاسمی. محمدی. عاشوروند. . . . ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

در زبان لری بختیاری اسم ابراهیم به صورت زیر بیان می شود ابرام. برام. براهیم. بریم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در زبان لری بختیاری به اسماعیل اسمال و سمال می گویند مانند ابراهیم که در زبان لری بختیاری به آن ابرام. برام. براهیم. بریم. تلفظ می شود

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

در زبان لری بختیاری اسم اسماعیل را*سمال. اسمال*تلفظ می کنند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

کوزر کلمه ایی لری و در زبان لری بختیاری به معنی به پیوند ه های*گره بین ساقه ها*ساقه گندم و جو که در خرمنکوب خرد نمی شوند می گویند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

سلام جناب مهمید وند *تیره های طایفه نیم بنیچه*لیمونچی * ایل منجزی بهداروند ( محمیدوند. قاسمی. عباس وند. قربان وند. محمدی. عاشوروند*آشوروند* - آبشری. ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

بیله سوار کلمه ایی لری بختیاری به معنی گروهی سوار بر اسب بیله ::گروه. تعداد.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

روستاهای رگ خلیل. چم خلیل. تنگ خلیل. خلیلی بیگیوند. خلیل در بخش آب ماهیک لالی و دهستان جهانگیری *زیلایی * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهدا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

سوسن در زبان لری بختیاری Sosan منطقه سوسن و سرخاب مسجدسلیمان به معنی ( شو شن. شو شان. شوش جدید* منطقه سوسن مال در ایذه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

لباس ایل لر بختیاری چوغا *چغا. چوخا*نام دارد و به معنی تپه طرح آن از معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرفته شده است سایر ایلات قوم لر نی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

چوخا*چوغا. چوخه. چغا*کلمه ایی کاملا لری است در زبان لری بختیاری به معنی تپه است این لباس لری از طرح معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرف ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

بعد از فتح این توسط اسکندر مقدونی نام آن را اسکندریه گذاشت و در زبان محلی اسکندهر*اسکندهار. کندهار::قندهار* تغییر کرد در زمان فتح قندهار توسط سپاه ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

شهر مخروبه چنگا در منطقه للر محل سکونت طایفه للری ایل بختیاروند از دوره صفوی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

شجرنامه تیره های طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند *آل احمد. آراحمد* طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر خان* خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

طایفه بهوند*بهیوند* ایل بختیاروند *بهداروند * تیره ها برمیی*ابراهیمی * الاهی*الهی* محل سکونت در تنگ گزی لالی . مسجدسلیمان. دزفول. . شوشتر

پیشنهاد
١

محل سکونت در دزفول بزرگان محمد قلی اسدی خسرو عجمی علیمردان عجمی نام خانوادگی ( عجمی. اسدی. بختیاروند )

پیشنهاد
٧

یکی از طوایف ایل منجزی است که اطلاعات کمی در این باره وجود دارد محل سکونت سردشت. اندیکا . کوهرنگ. روستای چیگو و ده صحرا لردگان

پیشنهاد
٩

شجرنامه تیره های علی اکبروند - مصطفی وند طایفه مال احمدی منجزی *آل احمد. آراحمد* احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان تیره علی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

استان لرستان به بخش تقسیم می شد پیش کوه*استان لرستان * پشت کوه *استان ایلام *

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

شجرنامه طایفه مال احمدی منجزی 1 - طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر خان* 2 - خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان 3 - شاه منصور خان بختیارو ...

پیشنهاد
١٣

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان ( طهماسب قلی خان ) خلیل خان ایلخان شاه منصور خان ( ایلخان ) قاسم عالی خان ایلخان پدر ابوالفتح خان و احمد خان ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

معنی گروین در زبان لری بختیاری متحد شدن. یکی شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

تش غلامی در تیره تاجدی وند خلیلی تش غلامی در تیره خیری وند خلیلی تش غلامی در تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

پیشنهاد
١٣

سلام خدمت آقای مرادی ::متاسفانه بیشتر تاریخ دان ها لر و کرد نسبت به ثبت واقعی تاریخ ایل بزرگ بختیاروند کوتاهی کردند. این ایل سالها حکومت ایلات بزرگ ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

تیره بزرگ رشیدی طایفه له خیرده ایل منجزی بهداروند *بهادروند * از ایل بزرگ بختیاروند تیره رشیدی طایفه ارو کمری ایل بختیاروند طایفه خلیلی بیگیوند پ ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

شجرنامه تیره چهاربنیچه کریم وند*کری وند*خلیلی جهانگیر خان بختیاروند ایلخان خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان مهدی خان عالی خان عبدالله خان تقی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم شاه منصور خان بختیاروند ایلخان رستم خان آقاسی تاجمیر قنبر یوسف خان اسماعیل خان مهمد خان شیر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم شاه منصور خان رستم خان آقاسی تاجمیر قنبر یوسف خان اسماعیل خان مهمد خان شیر خان حسین احمد ا ...

پیشنهاد
٤

طایفه تاج الدین وند عبداللهی ایل منجزی بهداروند *بهادروند * از ایل بزرگ لر بختیاروند تیره ها نجف پور*نجفی* عبدالهی صالح وند آدینه وند شهباز وند ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

تیره مهدی وند *مهدی پور - مهری پور. مه ری ) ( شاه هارونی - رحمان عالی - بارانی - ملکشاهی. عبدالهی. بالی. عالی. بارانی. مهر عالی*مهری * - آقاخان مه ...

پیشنهاد
٢

شجرنامه تیره اردشیر وند خلیلی *شیوند. شهروند. شروند* شاخه شجرنامه تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر ...