دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥٠,٨٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥
لایک
لایک
١٧,١٨٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠,٥٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
-١٤

تمامی زبانهای اقوام در ایران زیر مجموعه ی زبان فارسی هستند حتی سلسله های ترک نژاد مانند مغولان. ایلخانان. تیموریان. سلجوقی. غزنویان. صفوی. افشار. ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤

طایفه گرمسیری ایل چهارلنگ لر بختیاری در باغملک . رامهرمز. ایذه. مسجدسلیمان

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

طایفه کران بهداروند جدا شده از تیره اردشیر وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند غریب خان پسر اردشیر خان ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤

این طایفه از تیره حسن عالی طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ ایل لر بختیاری محمد پسر صالح

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.