مدال‌های آریا بهداروند

بازدید
٢٢
امتیاز کل
١٥٠,٧٥٦
کل مدال ها
١,٩٦٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٣
برنز
١,٣٥٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٥