مدال‌های آریا بهداروند

بازدید
٢٤
امتیاز کل
١٥٠,٧٥٦
کل مدال ها
١,٩٦٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٣
برنز
١,٣٥٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٥
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤٧٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٩٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٩١٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٣٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١