مدال‌های امیر محمد تقی زاده

بازدید
٢٦
امتیاز کل
١٤,٧٨٨
کل مدال ها
٧٠
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٣٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١