مدال‌های امیر محمد تقی زاده

بازدید
٢٣
امتیاز کل
١٤,٧٨٨
کل مدال ها
٧٠
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١