دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٥,٩٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٥
لایک
لایک
٥,٦٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

خسته میشه: tired بی رمق و بی حال و بی جون میشه exhausted I am exhausted حالا توی انگلیسی آمریکایی خودمونی و غیر رسمی از این دو اصطلاح برای بی جون و ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

غیر طبیعی، کسایی که نرمال نیستند = کسانی که غیر طبیعی و غیر نرمالند. و آنهایی که عادی و طبیعی نیستن کسانی که غیر طبیعی ( غیر عادی ) اند منظور از ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

اعتراض دسته جمعی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

اعتراضات همگانی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

استامپز میتونه این معانی هم داشته باشه: میتونه معنی سخنگوی سیاسی، سیاست دان یا سیاستمدار هم بده. افرادی که طی میتینگ سیاسی سخنرانی میکنند تا نظر بق ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Caged birds sometimes pluck out their breast feathers.
دیدگاه
٠

پرندگان در قفس گاهی اوقات پرهای سینه خود را می کنند یا با منقارشان می کشند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Caged birds sometimes pluck out their breast feathers.
دیدگاه
٠

پرندگان در قفس گاهی اوقات پرهای سینه خود را می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bridge crossed the highway.
دیدگاه
٢٩

این پل از بزرگراه عبور میکند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Being an altruistic person, she signed up as a volunteer with an organization that helps the poor.
دیدگاه
٤١

چون او فردی نوع دوست بود، به عنوان یه داوطلب به سازمانی پیوست که به فقرا کمک میکنه.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.