برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

seyedsamhesam ٠٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی Real effort: تلاش زیاد

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی بزرگان: اولیا

امیرحسین حیاوی عفراوی ٠٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی عفراوي: اهلا وسهلا اب اولاد البعفری
شکرن من مجری هاظهی البرنامجه ال متطوره

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

سعید جمالی کیا ٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی turnaround: مثل چرخش ۳۶۰ درجه به سمت موفقیت

آتیلا ٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی آتیلا: اتیلا اسم کاملا ترکی هست
و پادشاه قوم هون بود شما اطلاعات ندارید یا به خواطر چه هدفی چنین اشتباه بزرگی میکنی ؟؟؟

تورک هااا بوده اند و خواهند بود


علی دوستی نوگورانی ٠٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

خاطره ٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی آتنا: آتنا ریشه ی یونانی داره چندسال پیش که قرار بود این اسم رو برای دخترم انتخاب کنم وبراش خیلی تحقیق کردم حتی از ثبت احوال هم پرس وجو کردم بهم گفتن یک اسم یونانی هست ومعنیش میشه خدای هنر .اسم خیلی باارزشیه تاجاییکه من قانع شدم اسم تنها دخترم رو آتنا بزارم .اتنای من بسیار دختر منظم مرتب ومودبیه که علاقه ی زیادی به ریاضی داره که به نظرم بی ربط به اسم قشنگش نیست .به هرجهت من این اسم رو دوست دارم وصاحب این اسم عشق من دختر کوچولوی من هست 🥰🥰

علی دوستی نوگورانی ٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی مهربان: دلسوز

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی اندک: ناقابل

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

شکل دارو ٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی vay: دارو

پروانه ٠٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی گیتا: هستی.دنیا

سید نورالدین رفیعی طباطبائی ٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی lateralization: جانبی شدن؛ جانبی‌سازی؛ محلی‌سازی فعالیت یا عملکرد در یک طرف بدن نسبت به طرف دیگر

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

مملی ٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی ممنون از ابادیس چیمیشه به زبونتون: ممنون از ابادیس چیمیشه به زبونتون.Thanks to Ibadis Chimishe for your language

ممد عرب ٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی چمباتمه: چوقوکی نشستن(مشهدی)

ممد عرب ٠١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی چمباتمه: مشدیا میگن چوقوکی نِشِسته

رایان سلی ٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی ماتیکان: کتاب، نوشته، نوشتار، نامک

آزاده ملکیان ٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

آزاده ملکیان ٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

wishi ٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی فراخوان: اعلامیه

آزاده ملکیان ٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

Seyyedalith ٠١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی discrepancy: عدم تناسب

علی دوستی نوگورانی ٠١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥