برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشنهاد واژه نونام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Majid Hajatmand ٠٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی represent: نشانگر

هدی چامه‌ای ٠٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی JERK: پرش

هدی چامه‌ای ٠٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی JERK: پرش

هدی چامه‌ای ٠٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی JERK: پرش

KNEE-JERK
پرشِ زانو

English User ٠٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی better luck next time: ایشاالله دفعه بعد، باشه برا دفعه بعد

فرشتهِ عشق ٠٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی study: With a month if I can be the first person to study it I am early
I'm trying to finish a month and I will finish

Figure ٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی warble: Warbling sirens rose in the air.

امفیر ٠٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی قدری سیلی زد: یعنی آنقدر ضرب و شتم کرد

فرشتهِ عشق ٠٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی I will read more: مطالعه بیشتری خواهم داشت

محمد جواد شمسایی ٠٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی table: پیشنهاد قراردادی را به بعد موکول کردن مثلا man United tables the big money bid for Sancho ,from Dortmond

علی دوستی نوگورانی ٠٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

محمد جواد شمسایی ٠٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی table: پیشنهاد یک قراردادی را مطرح کردن. مثلا manunited tables a huge money bid for Sancho ,from Dortmond

علی دوستی نوگورانی ٠٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

ماریا ٠٧:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی polyfunctionalized: شیمی : داشتن چندین گروه عملکردی مختلف در یک ترکیب.

hadi ٠٧:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی suspend: توقیف کردن

راضیه موسوی خورشیدی ٠٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی forbearance: خویشتنداری، مدارا، خودداری

لنا ٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی logging company: شركت هاي به ه برداري و قطع درختان

Hasti ٠٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی شکوه: اگر شِکوه آمد یعنی شکایت

حسام رضازاده ٠٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی securin protein: پروتئینی است که مانع ورود از متافاز به آنافاز میشود و توسط یوبی کوئیتین لیگاز اگر مارک شود سلول وارد آنافاز میشود .

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی ناخوانا: لایقرا

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

Mahdi ٠٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی Electic: گلچین شده

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

محمد تقوی رفسنجانی ٠٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی تحجیر: بازداشت

پیروز بصیری ٠٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی Luster: , merit٫credit,Prestige, honor,glory
اعتبار، افتخار
"a celebrity player to add luster to the lineup"
شکوه و اعتبار بخشیدن سلبریتی بازیگر به گروه اجراکنندگان

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی چهره: وجنه

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

Figure ٠٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی bicker: جر و بحث/دعوا/ مشاجره سر موضوعات کم اهمیت
to argue over petty and trivial matters
Bickering between siblings is not unusual.

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی لازمه بدن: ویتامین

علی دوستی نوگورانی ٠٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥

علی دوستی نوگورانی ٠٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥
معنی مبلغ کالا: بازاریاب