اسم پسر ترکی - صفحه 3

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

سبحان قلی

سبحان ( عربی ) + قلی ( ترکی ) بنده سبحان، بنده خداوند


پسر

عربی، ترکی
سلجوق

نام جد خاندان سلجوقیان


پسر

ترکی
شادلی/shad li/

دختر شاد، نام چندتن از بزرگان عرب


دختر، پسر

ترکی، فارسی، عربی
شانال/shanal/

نامدار


پسر

ترکی
شهرتاش

شهر ( فارسی ) + تاش ( ترکی ) همسایه و همشهری


پسر

فارسی، ترکی
شیرلا/shirla/

آبشار


پسر

ترکی
آبیق/abiq/

اصیل، با احساس


پسر

ترکی
آتای/atay/

شناخته شده، معروف


پسر

ترکی
آشام/asham/

رتبه، مرتبه، درجه، مرحله


پسر

ترکی
آغار/aghar/

مرد سپید رخ، قهرمان سپیدروی


پسر

ترکی
آلقان/alghan/

ستودن و تمجید کردن


پسر

ترکی
طرخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی


پسر

ترکی
طغرل/toghrol/

پرنده شکاری از خانواده باز


پسر

ترکی

پرنده
طمغاج

از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب


پسر

ترکی
آبادان/abadan/

برپا، آباد


پسر

ترکی
آتابای/atabay/

پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران، آتا ( ترکی ) + بای ( چینی )


پسر

ترکی، چینی
آجار/ajar/

مهاجم، غیور، زبردست و ماهر


پسر

ترکی
آداش/adash/

آتاش، همنام، هم اسم


پسر

ترکی
آدای/aday/

نامزد برای ازدواج


پسر

ترکی
آرکان/arkān/

کسی که سرشت و خون او پاک است، به معنی کسی که سرشت او پاک است و کسی که خون او پاک است


پسر

ترکی
علیهان/alihan/

هدیه خدا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
آنار/anar/

به خاطر آورنده


پسر

ترکی
آدسای/adsay/

محترم


پسر

ترکی
آرقون/arghon/

صاف، پاک شده، برگزیده شده


پسر

ترکی
آسال/asal/

اصیل، دارای اصالت


پسر

ترکی
آسلان/aslan/

شیر


پسر

ترکی
آیکال/aykal/

مانند ماه روشن


پسر

ترکی
بایام/bayam/

جدی، درست


پسر

ترکی
بایرام علی/bayram-ali/

ترکیب دو اسم بایرام و علی ( جشن و بلندقدر )


پسر

ترکی، عربی
آی بک

بت، صنم


پسر

ترکی
ایبک/aybak/

ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است


پسر

ترکی

کهکشانی
آیراد/ayrad/

ماه جوانمرد


پسر

ترکی، فارسی

کهکشانی
آیقان

( آی + قان ) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل، نجیب


پسر

ترکی
آیکان/aykan/

نجیب، اصیل، آیکان = آیقان ( آی + قان ) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل


پسر

ترکی
آبار/abar/

هیبت، سرفراز، باشکوه و ایستادگی


پسر

ترکی
آنیت/anit/

مجسّمه، تندیس یادبود


پسر

ترکی
نوبان/noban/

شاهزاده


پسر

ترکی
توسن

اسب سرکش


پسر

ترکی
چاووش/čāvuš/

کسی که پیشاپیش دسته ای حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند، مامور تشریفات دربار، آن که پیشاپیش زائرا ...


پسر

ترکی
خاقان

لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه


پسر

ترکی
گالان/galan/

جاویدان


پسر

ترکی
ساتگین/sātgin/

پیاله شراب، ( ترکی ) ساتکین، پیاله ی بزرگی که با آن شراب می خورده اند، ( به مجاز ) شراب، مطلوب، محب ...


دختر، پسر

ترکی
ماهسون/mahson/

به زیبایی ماه


پسر

ترکی

کهکشانی
محمد آراس/m.-ārās/

ترکیب دو اسم محمد و آراس ( ستوده و آراز )، از نام های مرکب، ا محمّد و آراس


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد افشار/m.-afšār/

ترکیب دو اسم محمد و افشار ( ستوده و معاون )، از نام های مرکب، ا محمّد و افشار


پسر

ترکی، فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد تکین/m.-takin/

ترکیب دو اسم محمد و تکین ( ستوده و پهلوان )، از نام های مرکب، ا محمّد و تکین


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
یغما/yaqmā/

غارت، تاراج، مالی که از غارت به دست آمده است، ( اَعلام ) ) یغما قومی از نژاد ترک، که در آسیای میانه ...


پسر، دختر

ترکی
مرکام/merkam/

تکیه گاه والدین


پسر

ترکی
نایان/nayan/

سرور، بزرگ


پسر

ترکی
نیهات/nihat/

نهاد، سرشت، طبیعت


پسر

ترکی
نیکاد/nikad/

خوشنام


پسر

ترکی
هاکان/hakan/

خان، امپراطور


پسر

ترکی
هاکتان/haktan/

هدیه خداوند


پسر

ترکی
هایان/hayan/

پشتیبان


پسر

ترکی
کاآن/kaan/

شاه و حاکم


پسر

ترکی
کارآک/karak/

مردمک چشم


پسر

ترکی
کارتال/kartal/

عقاب


پسر

ترکی

پرنده
کایا/kaya/

صخره


پسر

ترکی
کایان/kayan/

آب تندی که از قله کوه جاری میشود


پسر

ترکی
کایاهان/kayahan/

صخره


پسر

ترکی
یاراد/yarad/

بیافرین


پسر

ترکی
یاراش/yarash/

زیبا


پسر

ترکی
یارقین/yarghin/

خورشید و نور


پسر

ترکی
یاسام/yasam/

قاعده، قانون، سازه


پسر

ترکی
یاشال/yashal/

سالخورده


پسر

ترکی
یاشام/yasham/

عمر و زندگی


پسر

ترکی
یاشین/yashin/

آذرخش


پسر

ترکی
یالان/yalan/

دروغ


پسر

ترکی
یاماچ/yamach/

شجاع


پسر

ترکی
یولداش/yoldash/

دوست


پسر

ترکی
آباقا/abagha/

نام فرزند هلاکوخان مغول، عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان ( از نام های کهن )، دومین ...


پسر

ترکی، فارسی

تاریخی و کهن
آبای/abay/

قهر، غضب، خشم، روشنی


پسر

ترکی
آتاش/atash/

آداش، همنام


پسر

ترکی
آتسز/atsez/

نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
آتلان/atlan/

نام آور و تند


پسر

ترکی
آتون/atun/

جسور، دلیر و قهرمان


پسر

ترکی
آتیال/atyal/

یال اسب، از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان


پسر

ترکی
احمد پاشا/a.-pāšā/

ترکیب دو اسم احمد و پاشا ( پسندیده تر و بزرگ )، از نام های مرکب، ا احمد و پاشا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
آخشام/akhsham/

غروب


پسر

ترکی
آدار/adar/

جدا کننده، تحلیل گر، دلیر، شجاع


پسر

ترکی
آداک/adak/

خشکی میان دریا، جزیره


پسر

ترکی
آدلی/ādli/

مشهور، نامدار، صاحب اسم و جاه، نام، نامور


پسر

ترکی، فارسی
آرخا/arkha/

مایه اطمینان و پیشتگرمی، آرکا


پسر

ترکی
ارغان/arghan/

نام حاجب سلطان محمود غزنوی


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
ارغش/arghash/

تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
آرهان/arhan/

پادشاه پاک و درستکار


پسر

ترکی
آرکا/arka/

آرخا، مایه اطمینان و پیشتگرمی


پسر

ترکی
آریم/arim/

دلاور، بزرگ


پسر

ترکی
آلب/alb/

دلیر، پهلوان


پسر

ترکی
آلب ارسلان

شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی


پسر

ترکی
آلپ/ālp/

شجاع، قهرمان، پهلوان، دلاور، ( فرانسوی ) ( اعلام ) رشته کوه اصلی و مرتفع در جنوب اروپای مرکزی به طو ...


پسر

ترکی

طبیعت
آلپ ارسلان

آلب ارسلان، شیر مرد، شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی


پسر

ترکی
آلپ تکین

آلب تکین، مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه


پسر

ترکی
امام قلی

امام ( عربی ) + قلی ( ترکی )، غلام امام، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار


پسر

عربی، ترکی
اوزان/ozan/

نوازنده


پسر

ترکی

هنری
اویان/oyan/

بیدارشو


پسر

ترکی
اکدش/akdash/

معشوق، محبوب، دورگه


پسر

ترکی
آیان/ayan/

آشکار و هویدا


پسر

ترکی
ایتکین

آیتکین، غلام ماه


پسر

ترکی
ایدین

آیدین، شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه


پسر

ترکیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختر