اسم پسر ترکی - صفحه 2

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

آغایار/aghayar/

بزرگ و شایسته حرمت


پسر

ترکی
ال ایستین/elistiyan/

محبوب و مورد علاقه ایل و خانواده


پسر

ترکی
آلاتان/alatan/

روشن شدن افق در سحرگاهان


پسر

ترکی
آلاز/alaz/

شعله


پسر

ترکی
البتگین/albatgin/

نام جد محمود پادشاه غزنوی


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
آلپار/alpar/

قهرمان


پسر

ترکی
آلپمان/alpman/

شخص جسور، شجاع، قهرمان


پسر

ترکی
الچین/elchin/

ایلچین، برگزیده ایل، ال ( ترکی ) + چین ( فارسی )


پسر

ترکی، فارسی
الدنیز/oldeniz/

اقیانوس


پسر

ترکی
آلقین/alghin/

محکوم کردن، متّهم نمودن


پسر

ترکی
آلماگل/alma gol/

گل سیب، کنایه از زیبایی و تر و تازگی، آلما ( ترکی ) + گل ( فارسی ) گل سیب


پسر، دختر

فارسی، ترکی

گل
امیراتابک/a.-atābak/

ترکیب دو اسم امیر و اتابک ( فرمانروا و پادشاه )، از نام های مرکب، ( امیر و اتابک


پسر

ترکی، عربی
امیربهتاش/a.-behtāš/

ترکیب دو اسم امیر و بهتاش ( فرمانروا و شریک خوب )، از نام های مرکب، ه امیر و بِهتاش


پسر

ترکی، فارسی، عربی
آنلار/anlar/

فهمیده


پسر

ترکی
اورهان/orhan/

امپراطور، حاکم سرزمین


پسر

ترکی
اوکتای/oktay/

نامدار، مشهور، اکتای


پسر

ترکی، مغولی
آیاش/ayash/

روشنایی مهتاب


پسر

ترکی
آیتاش/āy tāš/

همتای ماه، ( آی= ماه، تاش= هم، شریک ) ( به مجاز ) زیباروی مثل ماه، نام شخصی در دوره سامانیان


دختر، پسر

ترکی
آیتغمش

زاده ماه


پسر

ترکی
آیحان/ayhan/

صاحب ماه، آدم زیبا و مشهور مثل ماه


پسر

ترکی

کهکشانی
آیخان

آیخان ( آی + خان ) پادشاه ماه


پسر

ترکی
آیقین/ayghin/

حیران، شیدا، عاشق


پسر

ترکی
ایلتای/iltay/

همتای ایل


پسر

ترکی
ایلحان/ilhan/

خان و بزرگ ایل


پسر

ترکی
ایلدنیز/ildniz/

پادشاه دریا


پسر

ترکی
ایلدیریم

ایلدرم، تندر، آذرخش، رعد وبرق


پسر

ترکی
ایلشاد/il šād/

ایل و طایفه شاد، موجب شادی ایل و طایفه


پسر

ترکی، فارسی
ایلوش/iloosh/

طایفه دار و اهل خانواده


پسر

ترکی
ایلکان/ilkan/

فرمانده ایل


پسر

ترکی
ایلکین/ilkin/

اولین، نخستین، نسختین، جلوتر از همه


پسر

ترکی
ایلیاز/il yāz/

سالی که سراسر بهار است، کسی که در تمام فصل های سال برای او بهار است


پسر

ترکی
ایماز/imaz/

بی رنج و غصه


پسر

ترکی
بکیاش

بکتاش


پسر

ترکی
پویراز/poyraz/

باد صبا که از جانب شمال می وزد


پسر

ترکی
تاشکین/tashkin/

سیل، جوشان و خروشان


پسر

ترکی
تالای/talai/

دریا


پسر

ترکی
تانریا/tanriya/

برای خدا


پسر

ترکی
تانیش/tāniš/

آشنا، فامیل


پسر

ترکی
تانیل/tanil/

معروف و مشهور


پسر

ترکی
تاینور/tāy nur/

مانند نور


پسر

ترکی
توشار/Tuşar/

مبتلا، پابند


پسر

ترکی
توماژ/tomazh/

پوست چرم دباغی شده و خوشبو


پسر

ترکی
جانلی/janli/

جاندار، زنده، جان ( فارسی ) + لی ( ترکی ) جاندار


پسر

ترکی، فارسی
چاولان/chavlan/

آبشار


پسر

ترکی

طبیعت
دامور/damur/

آواز نرم و لطیف


پسر

ترکی، فارسی
ساتکین

ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند، شراب، محبوب، مطلوب


پسر

ترکی
سارمان/sarman/

قوی هیکل، تنومند


پسر

ترکی
سارمین/sarmin/

باحیا و محجوب


پسر

ترکی
ساروین/sarvin/

تحفه و هدیه


پسر

ترکی
ساغمان/saghman/

مقاوم، دارای استقامت


پسر

ترکی
ساغون/saghon/

پیمانه، وسیله اندازه گیری


پسر

ترکی
سالداش

صخره


پسر

ترکی
سانال/sanal/

جذاب، شهیر، نام دار


پسر

ترکی
ساورین/savrin/

ارمغان


پسر

ترکی
سایتال/saytal/

بزرگ


پسر

ترکی
ساییل/saeil/

محترم


پسر

ترکی
سبکتین

نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی


پسر

ترکی
سوبار/subar/

سدّ آب


پسر

ترکی
سولدوز/soldoz/

ستاره آب، نام قدیمی سیّاره عطارد یا تیر


پسر

ترکی
شادتگین/shad tegin/

پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه، شاد ( فارسی ) + تگین ( ترکی ) پهلوان شاد


پسر

ترکی، فارسی

تاریخی و کهن
شارلا/sharla/

آبشار


پسر

ترکی

طبیعت
شانال/shanal/

نامدار


پسر

ترکی
آبراما/abrama/

اداره، راهبری


پسر

ترکی
آبرلی/aberli/

دارای آبرو، آبرومند، آبر ( فارسی، آبرو ) + لی ( ترکی ) دارای آبرو


پسر

ترکی، فارسی
آتابیک/atabik/

پدر بزرگ، مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان، اتابک


پسر

ترکی
آتامان/ataman/

مانند پدر رهبر و فرمانده


پسر

ترکی
آتان

پرتاب کننده


پسر

ترکی
آتاکان/atakan/

کسی که خون پدر در او جریان دارد


پسر

ترکی
آتلی/atli/

سواره، صاحب اسب، اسب سوار


پسر

ترکی
آدال/adal/

مشهور شده


پسر

ترکی
آرتون/artun/

جدّی


پسر

ترکی
آرویج/arvij/

همیشه سبز، باطراوت، شاداب


پسر

ترکی
آشار/ashar/

آذوقه، خوراک، غذا


پسر

ترکی
آشکین/ashkin/

آنکه موفق به پیشروی شود


پسر

ترکی
آلب تکین

مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه


پسر

ترکی
آلتای/altay/

روح والایی که بر گستره زمین فرمان میراند


پسر

ترکی
آلتونتاش/alton tash/

زیبارو، مرکب از آلتون ( طلا ) + تاش ( پسوند شباهت )، نام حاجب سلطان محمود غزنوی که به فرمان وی حاکم ...


پسر

ترکی
النور/elnor/

نور ایل


پسر

ترکی
الوین/elvin/

بزرگ و سرآمد خانواده و ایل


پسر

ترکی
آلیشان/ālišān/

شعله ور


دختر، پسر

ترکی
امان الله

آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است


پسر

ترکی
امین پاشا/a.-pāšā/

ترکیب دو اسم امین و پاشا ( امانتدار و بزرگ )، از نام های مرکب، ا امین و پاشا، پادشاهِ درستکار و اما ...


پسر

ترکی، عربی
انوشتکین/anush takin/

پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی، انوش ( فارسی ) + تکین ( ترکی )


پسر

ترکی، فارسی، عربی

تاریخی و کهن
آنیک/anik/

صریح و روشن


پسر

ترکی
اوچار/ochar/

آبشار


پسر

ترکی

طبیعت
اونای/onay/

بلند آوازه


پسر

ترکی
آکای/akay/

ماه روشن و درخشان


پسر

ترکی
آیتونا/aytuna/

زیبا و درخشان مانند ماه، در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال ...


پسر

ترکی، فارسی
ایلدرم/ildorom/

تندر، آذرخش، رعد وبرق، ایلدیریم


پسر

ترکی
ایلهان/ilhan/

امپراتور، حاکم


پسر

ترکی
باریش/barish/

صلح


پسر

ترکی
بای تگین

از امرای سلطان مسعود غزنوی


پسر

ترکی
بایار/bayar/

بلند مرتبه، دارای نام و اصیل


پسر

ترکی
ببک

مردمک چشم


پسر

ترکی
بویار/boyar/

نجیب زاده


پسر

ترکی
بیرام/bayram/

عید، جشن، بایرام


پسر

ترکی
تایلان/tāylān/

قدبلند


دختر، پسر

ترکی
تکش/takaš/

نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
آبار/abar/

هیبت، سرفراز، باشکوه و ایستادگی


پسر

ترکی
آشام/asham/

رتبه، مرتبه، درجه، مرحله


پسر

ترکیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختر