دعای جوشن کبیر

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] جوشن کبیر، دعایی منقول از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم در یکصد بند، حاوی هزار و یک نام و صفت خدای متعال است.
در کتابهای حدیثی شیعه دو دعا با نامهای جوشن کبیر و جوشن صغیر وارد شده است .دعای جوشن کبیر را، که کفعمی در المصباح و البلدالامین نقل کرده است ، امام سجاد علیه السلام از پدر خود امام حسین علیه السلام و ایشان از امام علی علیه السلام و ایشان نیز از پیامبر اکرم نقل کرده اند.
شان نزول دعای جوشن کبیر
بنا بر این روایت ، در یکی از غزوات که پیامبر زرهی سنگین پوشیده بودند و آن زره جسم ایشان را اذیت می کرد، جبرئیل نازل شد و ضمن اعلام سلام خدا بر پیامبر ، خواندن این دعا را به جای پوشیدن آن زره به پیامبر توصیه کرد و گفت که این دعا امان پیامبر و امت اوست
فضیلت دعای جوشن کبیر
بنابراین روایت ، هرکس این دعا را هنگام خروج از خانه اش بخواند خدا او را حفظ می کند و ثواب بسیار به او می دهد و هرکس آن را بر کفنش بنویسد از عذاب ( قبر ) مصون می ماند و هرکس آن را اول ماه مبارک رمضان بخواند خدا به او درک فضیلت شب قدر را روزی می دهد و نیز هرکس آن را سه بار در این ماه بخواند، در طول زندگی اش در امان خدا قرار می گیرد
← نوشتن بر کفن
...

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است
دعایی منقول از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در یکصد بند، حاوی هزار و یک نام و صفت خدای متعال . در کتابهای حدیثی شیعه دو دعا با نامهای جوشن کبیر و جوشن صغیر وارد شده است .
دعای جوشن کبیر را که کفعمی در المصباح و البلدالامین نقل کرده است ، امام سجاد علیه السلام از پدر خود امام حسین علیه السلام و ایشان از امام علی علیه السلام و ایشان نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده اند. بنابراین روایت ، در یکی از غزوات که پیامبر زرهی سنگین پوشیده بودند و آن زره جسم ایشان را اذیت می کرد، جبرئیل نازل شد و ضمن اعلام سلام خدا بر پیامبر، خواندن این دعا را به جای پوشیدن آن زره به پیامبر توصیه کرد و گفت : که این دعا امان پیامبر و امت اوست .
بنابراین روایت ، هر کس این دعا را هنگام خروج از خانه اش بخواند خدا او را حفظ می کند و ثواب بسیار به او می دهد و هر کس آن را بر کفنش بنویسد از عذاب مصون می ماند و هر کس آن را اول ماه مبارک رمضان بخواند خدا به او درک فضیلت شب قدر را روزی می دهد و نیز هر کس آن را سه بار در این ماه بخواند، در طول زندگی اش در امان خدا قرار می گیرد.
در ادامه حدیثی که کفعمی بنابر آن ، این دعا را از پیامبر نقل کرده ، آمده که امام حسین علیه السلام فرموده است . پدرم امام علی علیه السلام من را به حفظ کردن و بزرگداشت این دعا و نوشتن آن بر کفن او و تعلیم آن به نزدیکان و ترغیب آنان به خواندن این دعا سفارش کردند ولذا در کتاب های فقهی شیعه به استحباب نوشتن این دعا بر کفن اشاره شده است ). البته ابن طاووس تمام مطالب مربوط به نزول جبرئیل و اعطای این دعا به پیامبر و ثواب خواندن و نوشتن آن بر کفن را درباره دعای جوشن صغیر نقل کرده و بدین سبب این اختلاف به کتاب های فقهی (مثلاً نجفی ، همانجا) نیز راه یافته و مجلسی برای رفع اختلاف گفته که این سخنان از افزوده های ابوطالب ابن رجب در حاشیه کتاب ابن طاووس بوده است و ناسخان آن را به داخل متن برده اند.
عالمان شیعه به استحباب خواندن این دعا در شبهای قدر نیز اشاره کرده اند؛ از این رو، خواندن این دعا در شبهای قدر بین شیعیان رواج دارد.
این دعا یکصد بند دارد و هر بند حاوی ده «اسم » از اسمای خداست ، به جز بند 55 که یازده اسم خدا در آن آمده است ؛ بنابراین در مجموع این دعا حاوی هزار و یک «اسم » خدای متعال است .
در این دعا، بیشتر نام های خدا و تعبیرات دیگر از قرآن گرفته شده است و آنها به گونه ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که علاوه بر موزون و مسجع بودن ، در بیشتر موارد اسما و صفات از لحاظ حروف پایانی نیز یک شکل و مشابه اند. (رجوع کنید به همان ، ص 247ـ260)

دانشنامه آزاد فارسی

(جوشن در لغت به معنای زره) از دعاهای مهم و معروف که بیشتر در شب های قدر خوانده می شود. فضیلت بسیار برای خواندن و تامّل در مضامین آن در حدیث بیان شده است. دعا متضمّن هزار و یک اسم خداوند است، جمعی از علما ازجمله علّامۀ مجلسی و حاج ملّاهادی سبزواری و حبیب الله کاشانی ( ـ۱۳۴۱ق) شرح هایی بر آن نگاشته اند. جوشن کبیر در مقابل دعای جوشن صغیر است که از امام کاظم (ع) روایت شده و در نوزده بند است.

ارتباط محتوایی

دانشنامه اسلامی[ویکی فقه] جوشن کبیر، دعایی منقول از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم در یکصد بند، حاوی هزار ...دانشنامه آزاد( جوشن در لغت به معنای زره ) از دعاهای مهم و معروف که بیشتر در شب های قدر خوانده می شود. فضیلت بسیار ...
معنی دعای جوشن کبیر، مفهوم دعای جوشن کبیر، تعریف دعای جوشن کبیر، معرفی دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر چیست، دعای جوشن کبیر یعنی چی، دعای جوشن کبیر یعنی چه، دانشنامه جهان اعالمان حاج ملاهادی سبزواری، عرفانی، فلسفی، فارسی، عربی، قاموس اللغة، فیروزآبادی، بحث، مباحث فلسفی، کلامی، الفخّ، شهید، خلیفه عباسی، خاندان قتل، علی بن یقطین، تصمیم، نامه، مرگ، خواب، املا، بلایا، مصائب، دفع، حضرت رسول، خاندان،
برچسب ها: دانشنامه اسلامی، دانشنامه اسلامی با حرف د، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: دعای جوشن کبیر
کلمه بعدی: دعای چهاردهم صحیفه سجادیه
اشتباه تایپی: nuhd [,ak ;fdv
عکس دعای جوشن کبیر : در گوگل
معنی دعای جوشن کبیر

معنی یا پیشنهاد شما