نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اصطلاح موش اب‌کشیده شدم به انگلیسی
٣ روز پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
Take a nap : خواب کوتاه داشتن.&nb ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Word کلمه Letter حرف Sentence جم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش