١ رأی
٨ پاسخ
٤٥٣ بازدید

میشه معنی گر صبر کنی زه غوره حلوا سازی یعنی چی دقیق و بامعنی لطفا توضیح ندهید

٤ ماه پیش
١ رأی

یعنی هر چیزی به زمان نیاز دارد تا به فرجام برسد چون قوره شور است و حلوا شیرین یعنی اگر می خواهی طعم شیرینی را بچشی باید صبر کنی . 

٤ ماه پیش