منو
علی ماشا اله زاده
ویژه

علی ماشا اله زاده

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤٤,٠٧٦
رتبه کل
٨٩
رتبه کل
لایک
٤,٥٢٦
لایک
دیس‌لایک
٥٩٢
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٤,٠٧٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٩
لایک
لایک
٤,٥٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٨

مایل ( به انجام کاری ) متمایل ( به انجام کاری ) I'm inclined to study mathematic من مایل هستم به مطالعه ی ریاضیات مستعد ( انجام کاری ) با استعداد ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٦

مخ ( دختر/پسر ) را زدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤١

مشکل دار، گرفتار در حال تقلا ( برای حل مشکل خود ) struggling Americans آمریکایی های گرفتار ( مشکل دار )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٧

حال روحی کسی خراب شدن در خود شکستن حال شکستگی پیدا کردن He broke down and cried او حالش خراب شد و گریه کرد. She broke down in tears when she heard ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٨

دریافت ( انرژی، غذا، ویتامین، کلسیم، . . . ) در بدن جذب ( انرژی، غذا، ویتامین، کلسیم، . . . . ) در بدن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
These children hit it off well in the kindergarten.
دیدگاه
١٠

این بچه ها خوب با هم اخت شدند در مهد کودک

تاریخ
١ سال پیش
متن
This kind of questioning can be very intimidating to children.
دیدگاه
١١

این نوع بازجویی ها ( بازخواست کردن ها ) ( سوال جواب کردن ها ) می تواند برای بچه ها مرعوب کننده باشد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I didn't really hit it off with his friends.
دیدگاه
٩

من واقعا اخت نشدم با دوستاش

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We burst into laughter at his joke.
دیدگاه
٨

ما زدیم زیر خنده/ما ترکیدیم از خنده

تاریخ
١ سال پیش
متن
Human beings tend to fear things that are unfamiliar to them.
دیدگاه
٥

انسانها معمولا می ترسند از چیزهایی که نا آشنا هستند باهاشون

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.