منو
tinabailari

tinabailari

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٦٥,٩٦٤
لایک
١٧,٨٣٥
لایک
دیس‌لایک
٦,١٩٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١٩
رتبه کل
درباره‌ی من:

Watch out, I defeat the pain✨👽💥

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٥,٩٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٩
لایک
لایک
١٧,٨٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦,١٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٤

information means knowledge or facts اطلاعات و حقیقت هایی درباره یک موضوع

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٢

اوقات فراغت Free time ⌚

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٢

you can order different kinds of hot and cold beverages at this coffee shop

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٩

there is not much entertainment in this small town and people like to stay indoors

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٥

mrs. smith poured coffee for her husband and put it on the table

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He is a foreigner.
دیدگاه
٢٣

او ( اشاره به فردی مذکر ) یک خارجی است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
This wallpaper is coming off.
دیدگاه
٢٢

این کاغذ دیواری داره کنده میشه

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Few people lived after the crash.
دیدگاه
١٥

افراد کمی بعد از تصادف زنده ماندند 🕗🕗

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I had no real knowledge of this person before I went to hear him speak.
دیدگاه
٩

قبل از اینکه برم برای شنیدن حرف او ، هیچ آگاهی واقعی از این شخص نداشتم 🕔🕔

تاریخ
٣ سال پیش
متن
As a scientist,he disbelieves in Jesus.
دیدگاه
١١

به عنوان یک دانشمند ، او به حضرت عیسی اعتقاد ندارد 🕜🕜

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.