دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧٠,٥٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢١
لایک
لایک
١٨,٣٠٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦,٢٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠
رتبه
رتبه در بپرس
٤,٨٣٣
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

جایی که از لحاظ توریستی کم بازدید است . یه جورایی مخالف tourist traps هست

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

جای پربازدید و شلوغ از لحاظ توریستی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

بخشیدن ، عفو کردن I'd never forgive myself if anything happened to the kids اگر اتفاقی برای آن کودکان بیفتد، من هیچگاه خودم را نمیبخشم 👧🏻

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

قبول شدن If you don't study, you will not pass اگر درس نخوانی، قبول نخواهی شد. 📘

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

چاق شدن، اضافه وزن پیدا کردن If you eat fast food, you will gain weight اگر فست فود بخورید، چاق خواهید شد 🍔🍔

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Do you take after your mother or father?
دیدگاه
٤

تو شبیه مادرت هستی یا شبیه پدرت هستی ؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Let's say you saw your friend cheating on a test; what would you do in that circumstance?
دیدگاه
١٠

بیا فرض کنیم که تو تقلب دوستت در امتحان را دیدی ؛ در آن شرایط تو چه کار میکردی ؟ 📃📃

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I can't concentrate on my work.
دیدگاه
٦

من نمی توانم بر روی کارم تمرکز کنم ➡️➡️➡️

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Mom is a fulltime homemaker, and teaches Darli and I.
دیدگاه
١

مادرم یک خانه دار تمام وقت است و به من و دارلی آموزش میدهد 🔃🔃🔃

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It's immoral to steal.
دیدگاه
١

دزدیدن کار غیر اخلاقی است

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.