برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tinabailari

Watch out, I defeat the pain✨👽💥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 علی رغم
We played football despite the bad weather
ما علی‌رغم هوای بد فوتبال بازی کردیم ➗➗➗
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

52 تغییر کردن
The price of gold varies from day to day
قیمت طلا روز به روز تغییر می‌کند ✖️✖️✖️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

53 توانایی
He has the ability to do things well ♾♾♾
او این توانایی را دارد تا کارها را به خوبی پیش ببرد
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

54 زبان اشاره
She can't hear or talk, she uses sign language for communication 💱
او نمی‌تواند بشنود یا صحبت کند، او از زبان اشاره برای برقراری ...
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

55 جامعه
We live in a large society 💲💲💲
ما در یک جامعه‌ی بزرگ زندگی می‌کنیم
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

56 قرن
Every 100 years is a century
هر صد سال یک قرن است ™️™️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

57 سفر کردن
My friend has traveled around the world
دوست من دور دنیا سفر کرده است �️�️�️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

58 محبوب
She's the most popular teacher in the school
او محبوب‌ترین معلم در مدرسه است 👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

59 درصد
You got 20 percent of the answers right
شما 20 درصد درست جواب دادید �️�️�️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

60 وجود داشتن
Poverty still exists in the country
هنوز در کشور فقر وجود دارد 🔙🔙🔙
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

61 بومی
English is not my native language
انگلیسی زبان بومی من نیست 🔚🔚🔚
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

62 قاره
There are five large continents in the world
پنج قاره‌ی بزرگ در جهان وجود دارد 🔛🔛🔛
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

63 ناحیه ، منطقه
Grapes from this region are very delicious
انگورهای این منطقه خیلی خوشمزه‌اند 🔝🔝🔝
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

64 نکته
You discussed a good point 🔜
شما در‌مورد نکته‌ی خوبی بحث کردید
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

65 صادق بودن
To be honest, I don't think it will be possible
صادقانه بگویم، فکر نمی‌کنم امکان پذیر باشد 〰️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

66 سلیس و روان
I like to speak English fluently ➰
دوست دارم انگلیسی را روان صحبت کنم
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

67 کاملاً ، قطعاً ➿➿➿
I trusted him absolutely
من کاملاً به او اعتماد داشتم
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

68 تجربه
The best way to learn is by experience
بهترین روش یادگیری از طریق تجربه است ✔️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

69 در کنارِ ، بعلاوهِ
Do you play any other sports besides football
آیا ورزش دیگری در کنار فوتبال بازی می‌کنی ☑️☑️☑️
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

70 ناگهانی
he stopped smoking cold turkey
او ناگهانی سیگار کشیدن را ترک کرد 🔘
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

71 چای سبز
she has to drink a little green tea every day
او باید هر روز کمی چای سبز بنوشد 🔴🔴🔴
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

72 کره
how much butter do we need
چه قدر کره نیاز داریم 🧈🧈🧈🧈
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

73 فرش
how much does this carpet cost
قیمت این فرش چه قدر است 🟠🟠
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

74 مداد
how many pencils do you have in your bag
چند تا مداد در کیفت داری 🟡🟡🟡🟡🟡🟡
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

75 قهوه
the coffee which they drink is very strong
قهوه ای که آن ها می نوشند خیلی غلیظ است 🟢
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

76 محلی ، بومی
Spanish is Diego's native language
اسپانیایی زبان محلی دیگو است 🔵🔵🔵
١٣٩٩/٠٩/١١
|

77 سیاره مریخ 🟣🟣
Does water really exist on Mars
آیا واقعا آب در سیاره مریخ وجود دارد
١٣٩٩/٠٩/١١
|

78 ناحیه
Mazandaran is one of the best farming regions of Iran
مازندران یکی از بهترین نواحی کشاورزی در ایران است ⚫️⚫️⚫️
١٣٩٩/٠٩/١١
|

79 ناشنوا
deaf people use sign language to communicate ⚪️⚪️
مردم ناشنوا از زبان اشاره برای ارتباط برقرار کردن استفاده می کنند
١٣٩٩/٠٩/١١
|

80 مقدس
The Holy Quran is available in more than 100 languages
قرآن مقدس در بیش از 100 زبان وجود دارد 🟤🟤🟤🟤🟤
١٣٩٩/٠٩/١١
|

81 شکل ، حالت
most languages of the world have no written form
بیشتر زبان های دنیا شکل نوشتاری ندارند 🔺🔺🔺🔺
١٣٩٩/٠٩/١١
|

82 حدودا ، تقریبا
there are about 7000 languages in the world
تقریبا 7000 زبان در جهان وجود دارد 🔻🔻🔻🔻
١٣٩٩/٠٩/١١
|

83 تعظیم کردن
he bowed to the queen
او برای ملکه تعظیم کرد 🔸
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

84 شخصیت
those two sisters completely have different characters
اون دو خواهر شخصیت های کاملا متفاوتی دارند 🔹🔹🔹🔹🔹
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

85 کرم خوردگی دندان
my dentist said I have a cavity which will have to be treated
دندان پزشکم گفت که من یک کرم خوردگی دارم که باید درمان شود🔶
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

86 تقلب کردن ( v.)
we can easily cheat on the exam 🔷
ما به راحتی میتوانیم در امتحان تقلب کنیم
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

87 exhibits in museums are often shown in glass cases 🔲🔲🔲🔲🔲🔲
اثرات نمایشی در موزه ها معمولا داخل محفظه های شیشه ای به نمایش گذاشته میشوند
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

88 بخت آزمایی
What would you do if you won the lottery
اگر در بخت آزمایی برنده میشدی چکار می کردی ◾️

١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

89 یک سوم
One third of the population in this city are teenagers
یک سوم جمعیت در این شهر نوجوانان هستند ◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

90 هراس
Do you have any fears or phobias
آیا ترس یا هراسی دارید ◼️◼️◼️◼️◼️◼️
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

91 از قبل ، از پیش
We will pay the rent one month in advance
ما اجاره رو یک ماه از قبل پرداخت خواهیم کرد ◻️◻️
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

92 بودن 🟥🟥
will all the family be at the wedding
آیا کل خانواده در عروسی خواهند بود ؟؟
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

93 برف
there will be snow in many areas tomorrow
فردا در بسیاری از مناطق برف خواهد بارید 🟧🟧🟧
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

94 امشب
I don't think he'll come tonight
فکر نکنم امشب بیاید 🟨🟨🟨🟨
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

95 شیشه
Windows are made of glass
پنجره ها از شیشه تولید شدند🟩
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

96 دور زدن ( فعل ) / دایره ( اسم )
Every twelve months, the Earth circles the Sun
هر دوازده ماه ، زمین یک بار خورشید را دور می زند 🟦🟦
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

97 قول دادن
My uncle promises he will give up smoking 🟪
عموی من قول داد ک او سیگار کشیدن را ترک خواهد کرد
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

98 ثروتمند
My friend will marry a rich man next month ⬛️⬛️
دوست من با یک مرد ثروتمند در ماه آینده ازدواج خواهد کرد
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

99 خسته
the horses were exhausted
اسب ها خسته بودند ⬜️⬜️⬜️
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

100 😅 بچه كه نيستم/ خام نيستم 😅

I wasn't born yesterday ☺️
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|