برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tinabailari

Watch out, I defeat the pain✨👽💥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 پیشوا ، راهنما 🌲🌲 ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

502 پافشاری کردن ، اصرار کردن 🌴🌴 ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

503 پیشوای روحانی آیین برهمایی 🌳🌳 ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

504 تیری که نوک آن سخت برنده و درخشان و جلا داده باشد 🌱🌱 ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

505 پذیرفتن ، قبول کردن 🌿🌿 ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

506 نو ، تازه ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

507 بلند ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

508 بامداد ، صبحگاه ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

509 جوهری که ماهیت اجسام را تغییر دهد و کامل تر سازد ، هر چیز مفید و کمیاب ☘️☘️ ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

510 اسب ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

511 روی آوردن ، خوشبختی 🍀🍀 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

512 آزرده ، زخمی ، خسته ، مجروح ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

513 تمرکز کردن ، متمرکز کردن حواس 🎍🎍
I can't concentrate on my work with all that noise
با تمام اون سر و صدا نمی تونم روی کارم تمرکز کنم
ریاضی ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

514 ارتباط برقرار کردن ، [ خبر ، پیام ] رساندن ، دادن 🎋🎋
Dolphins use sound to communicate with each other
دلفین ها برای ارتباط برقرار کردن با هم ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

515 پوشاک ، لباس 🍂🍂
women's / men's / children's clothing
پوشاک خانم ها / آقایان / بچه ها
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

516 کمدین ، هنرپیشه ی کمدی 🍃🍃 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

517 ایمان ، اعتقاد ، باور ، عقیده
his belief in God gave him hope during difficult times
اعتقاد او به خدا در زمان های سخت به او امید می داد 🍁🍁
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

518 ابتدا ، آغاز ، اول 🍄🍄🍄
we're going to Japan at the beginning of July
ما اول ژوئیه به ژاپن می رویم
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

519 پایه ، اساس ، مبنا ، پایگاه ، قرارگاه
this film is based on a short story by Thomas Mann
این فیلم بر مبنای یک داستان کوتاه از توماس مان است 🐚< ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

520 لخت ، برهنه ، عریان 🌾
don't walk around outside in your bare feet
با پای برهنه بیرون راه نرو
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

521 تعادل ، توازن ، متعادل کردن 💐💐💐
try to keep a balance between work and family
سعی کن بین کار و خانواده تعادلی نگه داری
هنر 92 ، ریاضی 89
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

522 آگاه ، باخبر 🌷🌷
were you aware of the risks at that time
اون موقع از خطرات باخبر بودی ؟؟
انسانی 95 ، زبان 94 ، هنر 88 و...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

523 معدل ، میانگین ، متوسط ، معمولی ، عادی
prices have risen by an average of forty percent over the past year
در طول سال گذشته ، قیمت ها به طور مت ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

524 حضار ، مخاطبان ، بینندگان ، شنوندگان 🥀🥀
this program has attracted an audience of more than 10 million
این برنامه بیش از 10 میلیون بیننده ر ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

525 جذاب
they have a big house with an attractive garden
اون ها یه خونه ی بزرگ با یه باغ جذاب دارن 🌺🌺🌺
هنر 87
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

526 جذب کردن ، جلب کردن
what attracted me most to the job was the chance to travel
چیزی که من رو بیشتر جذب این کار کردن ، امکان سفر کردن بود 🌸🌸
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

527 شرمنده ، خجالت زده
I felt so ashamed of myself for making such a mistake
خیلی از خودم خجالت می کشیدم که چنین اشتباهی کردم 🌼🌼
هنر 91
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

528 هم .... هم ... ، و هم چنین
they sell books as well as newspapers
اون ها هم کتاب می فروشن هم روزنامه 🌻🌻
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

529 هم ، نیز ، هم چنین
I'd like a cup of coffee and a glass of water as well
من یک فنجون قهوه و هم چنین یه لیوان آب می خوام 🌞
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

530 نگران ، دلواپس ، مشتاق ، آرزومند 🌝🌝
they are anxious about their son's health
آن ها نگران سلامتی پسرشان هستند
انسانی 95 ، هنر 94 ، زبان ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

531 مقدار ، میزان 🌛🌛
he gave regular amounts of money to the poor
او مقدار ثابتی پول رو به فقرا می داد
انسانی 95 ، تجربی 90 ، زبان 90
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

532 اجازه دادن به ، گذاشتن ، امکان دادن
she only allows the children to watch television at weekends
اون فقط آخر هفته ها به بچه ها اجازه می ده تلوی ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

533 توصیه ، نصیحت ، مشورت ، مشاوره
ask your teacher for advice on how to study for the exam
از معلمت مشاوره بخواه که چطور برای امتحان درس بخوانی � ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

534 خویشی ، خویشاوندی 🌕🌕 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

535 غم ، حمایت و نگاهداشت ، توجّه 🌗🌗 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

536 تباه ، تلف 🌖🌖 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

537 رها ، آزاد 🌘🌘 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

538 غوغا ، داد و فریاد ، شلوغی 🌑🌑 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

539 گرداب ، گودال ، مهلکه ، گرفتاری 🌒🌒 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

540 روش ، طریقه 🌓🌓 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

541 بی همتا ، شگفت آور 🌔🌔 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

542 وعده ، قرار 🌙🌙 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

543 جمعِ مکیدت ، مکر ها ، حیله ها 🌎🌎 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

544 گشایش ، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج 🌏🌏 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

545 میدان جنگ ، جای نبرد 🌍🌍 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

546 پیچ و خم زلف ⭐️⭐️ ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

547 به نظر آمدن ، تصور شدن 💫💫 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

548 هجوم و حمله 🌟🌟 ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

549 محتاط ⚡️⚡️ ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

550 سرگشته ، حیران ، فرومانده ✨✨ ١٣٩٨/١٢/٢٦
|