دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٥٧٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٧٢
لایک
لایک
١,٥٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

بفرمایید. . . . از خودتان پذیرایی کنید. . . . تعارف نکنید

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

مهمان کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

ایده شگفت انگیز. . . . good idea

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

Testy. . . خوش طعم. . . . خوش مزه. . . . خوش خوراک

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

خواب. . . . خفتن. . . . خوابیدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Help her! She's choking.
دیدگاه

به آن زن کمک کنید ( به او کمک کنید ) ! داره خفه میشه

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Can you swim?
دیدگاه
١٠

شنا بلدی. . . . میتوانید شنا کنید

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Can I come in?
دیدگاه
٣

من میتونم بیام داخل. . . . آیا میتونم وارد شوم. . . . میتونم بیام تو

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Can you swim?
دیدگاه
١٤

آیا تو می تونی شنا کنی. . . . شنا بلدی

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It's nice to meet you.
دیدگاه
٢٠

از دیدنت خوشحالم� از دیدن شما خوشحالم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.