شقایق

شقایق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfreestyle٠٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨سبک آزادگزارش
18 | 0
cheering٠٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦تشویق کردن، هورا کشیدنگزارش
23 | 0
you're mine٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٥تو واسه منیگزارش
12 | 1
one shot٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٥یه دفعه ای، یهویی، برای یک بار، تک، یگانهگزارش
12 | 0
dice١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤ریز ریز کردنگزارش
14 | 0
chives١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٤تَرهگزارش
44 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهchives١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٤
• The chives and parsley will provide a bright perk and a complementary flavor to the cheese.
پیازچه کوهی و جعفری یک رنگ و روی روشن و یک طعم مکمل به پنیر ارائه می دهد.
0 | 0