تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٦

قبل از تمام شدن . . .

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Take a bus اتوبوس سوار شدن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همان get cold سرما خوردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٤

Got it

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

به میزان زیاد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

با حروف ضخیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

دست چپی سمت چپی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

از/در فاصله ی نزدیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ریشه داشتن based on

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

توضیح مختصری درباره ی چیزی ارائه دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

برای ساعت به معنی جلو بودن از زمان حقیقی است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در زمان های مختلف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

For معنی because میده اینجا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انتخاب طبیعی Natural selection

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

شبیه seem to و tend to

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

مساله اینه که

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

توضیح دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Put the phone down on sb: قطع کردن تلفن روی کسی / گوشی رو گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در بریتیش برخلاف آمریکن به نوع خاصی از مدارس خصوصی اطلاق میشه و �عمومی� بودن به آزاد بودن ورود برای هر قشری دلالت داره.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در سکوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

استفاده از فرصت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

رسیدن به تعادل Collocation

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نیمه ی خالی لیوان رو دیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خیلی زیاد / دقیق و با جزئیات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به ذائقه ام می خوره. دوست دارم.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در حد خدا!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به معنی بیرون رفتن با کسی هم هست.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

all year long

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

منتشر disseminated infection: عفونت منتشر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تاکید بیشتر بر most single most important

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

عهد کردن با

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

زمینی که به نحوی اصلاح شده و تغییر کرده به کسی که این کار رو می کنه landscaper میگن.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

کسی را یاد چیزی انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

موفق شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

a range of چندین گزینه و انتخاب از چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

در یک مکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بین expensive و cheap

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

چربیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

احسنت!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

عبارت مؤدبانه شبیه please

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

هویت دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

صفت | تجارت خانوادگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رقابت داشتن با در رقابت بودن با

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

صرفه جویی کردن چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قول دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

وقتی مسئولیت تصمیمی رو قبول می کنید و اون رو به نفر بعدی محول نمی کنید.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تعمیرات for renovations: برای تعمیرات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پایین رفتن خیابون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مرکز ماساژ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

زمین کارتینگ