برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نابجا ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 قطعه‌ی کوچک و تیز از چیزی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

3 ظاهرا به معنای بخش مرتفع چیزی هم هست. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

4 درد داشتن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

5 به تو ربطی نداره ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

6 با هم متناسبیم. ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

7 اوضاع این‌جوری شد ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

8 خردمندانه است که ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

9 طبق روال مرسوم ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

10 نظرت درباره‌ش چیه؟ ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

11 برای انواع شنا هم استفاده میشه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

12 کرال سینه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

13 اگه این چیزیه که تو می‎خوای ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

14 خواسته‌ی شما ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

15 وقتی نظرتون راجع به چیزی عوض میشه به کار میره.
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

16 به صورت منظم
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

17 دارای رنگ روشن
برای توصیف لباس به کار می‌رود.
١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

18 وقتی دیگه از چیزی نخواید استفاده میشه. ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

19 مدیریت زمان ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

20 بیماری و مشکل ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

21 بدون علت مشخص ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

22 بلوک (محور) برای برش ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

23 نمود ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

24 Controversy ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

25 دارودرمانی؟ ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

26 رده‌بندی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

27 تنظیم جزئیات ١٣٩٩/٠١/١٩
|

28 در دسترس قرار دادن چیزی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

29 رسیدن به چیزی که ازش عقب بودیم ١٣٩٩/٠١/١٤
|

30 زمانی که بیمار روی صندلی دندانپزشکی نشسته و برایش کار انجام می‌شود. ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

31 ضریب کشسانی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

32 فشرده شدن در چیزی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

33 ... که قرار است فلان باشد ١٣٩٨/١٢/١٩
|

34 وسط قرار گرفته ١٣٩٨/١٢/١٩
|

35 صفت مالکیت تو
Your
١٣٩٨/١٢/١١
|

36 دارم میرم ١٣٩٨/١٢/١١
|

37 پذیرفتن چیزی برای جلوگیری از بحث بیشتر درباره‌ی اختلاف نظر ١٣٩٨/١٢/١١
|

38 وایسا!
امر به توقف فوری کاری که در حال انجام است
١٣٩٨/١٢/١١
|

39 در حال ...
چیزی که در حال انجامه ولی هنوز تمام نشده.
١٣٩٨/١٢/١٠
|

40 رسوب کردن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

41 فشار نسبی اکسیژن در خون ١٣٩٨/١١/١٣
|

42 برجستگی استخوان مربوط به دندان‌ها در فک بالا و پایین ١٣٩٨/١٠/٢٨
|