منو
R@ha

R@ha

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٥,٣٨٦
لایک
٥٤٣
لایک
دیس‌لایک
٤٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٩٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٣٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٠٠
لایک
لایک
٥٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠
امتیاز
رتبه در بپرس
١٤٣
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

What seemed like thier last hope occurred to him چیزی که بنظر میومد اخرین شانسشونه به ذهنش خطور کرد Occurred to me به ذهنم رسید به ذهنم خطور کرد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

علاقه مند بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

متمایل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

کم رنگ ترین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

راند

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.