برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میثم علیزاده

ارشد برق قدرت هستم.تا چند سال پیش با زبان رابطه خوبی نداشتم و میشه گفت خیلی هم ضعیف بودم، اما کم کم علاقه مند شدم و حتی دیدم استعداد خوبی در مطابقت دادن واژگان انگلیسی با اصطلاحات فارسی روزمره دارم، برای همین تصمیم گرفتم تو این سایت خوب هم به اطلاعاتم اضافه کنم و هم کمکی به دوستان کرده باشم. اوایل با اسم mysm66@ که آیدی تلگرامم هم بود فعالیت میکردم و بعد که عضو شدم اسمم رو تغییر دادم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 بستر چیزی را مهیا کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

452 تا همین .... بود که، همین ... بود که
As early as 2009
تا همین سال ۲۰۰۹
● اشاره به تاریخی داره که زیاد قدیمی نیست و میخواد بگه مدت کوتاهی ازش ...
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

453 به طور خاص ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

454 عمومیت دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

455 به تنهایی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

456 تغییر،جابجایی، جایگزینی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

457 سن( زوال و فرسودگی) چیزی را نشان دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

458 مهمترین بخش چیزی بودن ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

459 یعنی شخصیت و ظاهرش برات جذاب باشه، مثلا فلانی بهت نمیخوره ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

460 تو سفر کاری بودن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

461 شرایط را مهیا/ممکن ساختن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

462 طراحی صحنه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

463 ●اقتباس
●مطابقت، تطبیق
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

464 دوره ترک اعتیاد به الکل و یادمواد مخدر ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

465 اتمام، خاتمه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

466 به دنیا آوردن بچه( نه بچه دار شدن)
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

467 به دنیا اوردن بچه( نه بچه دار شدن) ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

468 در وزنه برداری به حرکت دوضرب میگویند ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

469 پروانه در حال چرخش در آب دارای پره هایی هست، این پره ها به هنگام چرخش حباب هایی در آب ایجاد میکنند که با برخورد پره ها به این حباب ها( به دلیل ناهمگو ... ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

470 تغذیه کردن( تامین کردن) ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

471 دارای پس رفتگی و پیش رفتگی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

472 1. خصمانه
2. ضد، بر علیه
3.ناسازگار( نامساعد به منظور دست یافتن به هدفی)
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

473 به طور ناگهانی، به یکباره ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

474 1. متداوم
2. زیست پایشی( قابل استفاده یا تولید مجدد بدون آسیب رساندن به طبیعت)
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

475 1. کساد، راکد، بی رونق( در مورد اقتصاد)
2. ناخوش( در مورد حال جسمانی)
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

476 ●زیر قیمت فروختن
●تضعیف کردن، از تاثیر چیزی کاستن
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

477 مزدبگیر
کار درامدزا
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

478 ● وارد جاده شدن
●اقدام به سبقت کردن
● رفتن و ترک ایستگاه( در مورد قطار
●دست کشیدن
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

479 ●تندرو( در سیاست)
● اساسی، بنیادی
●دلچسب
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

480 هوادار ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

481 سنت، عرف ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

482 اصل اولیه، مقدمه موضوع ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

483 ●جایگزین، جانشین
● راه چاره، راه دیگر
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

484 اقدام نصفه نیمه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

485 شناساندن، متذکر شدن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

486 ذاتاً ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

487 عامیانه ترین مفهوم برای ... این است که ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

488 سنگدلانه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

489 استعداد ذاتی( مخصوصا در فهم مسایل) ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

490 بعلاوه، همچنین ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

491 سیاست ها، رویه ها ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

492 بالا گرفتن( در مورد احساس یا هیجان) ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

493 بحث و جدل ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

494 منجر به چیزی بدتر شدن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

495 دوستان دقت کنند که این کلمه اسم است نه صفت، به معنی "ناسزا" یا " حرف توهین امیز" ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

496 درخشان، باشکوه ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

497 Treat در معنای فعل یعنی " رفتار کردن" یا " درمان کردن"، اما همین فعل خود اسم نیز می باشد، سوای treatment که اسم همین فعل است و به معنای درمان یا رفتا ... ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

498 اسم:
●بمب
● عملکرد یا رخداد بد، ناکامی

فعل:
بماران کردن، ترکاندن
خراب کردن امتحان، تِر زدن
خیلی سریع رفتن یا رانندگی کردن( ع ...
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

499 ● خویشتن داری
● بازدارندگی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

500 ● بیرون ریختن
● از چیز زاید یا غیرضروری خلاص شدن
● برگ ریختن( گیاه)، پوست ریختن ( جانور)
● پرت کردن، ول دادن
● ضد آب بودن، نفوذ ناپذیر بو ...
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|