دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٥٠١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٥
لایک
لایک
١,٥٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٤
رتبه
رتبه در بپرس
١,١٥٦
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

این عبارات با هم معادل هستند : could use could do with have use for همگی به معنی :نیاز داشتن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

این عبارات با هم معادل هستند : could use could do with have use for همگی به معنی :نیاز داشتن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

نیاز داشتن ، استفاده داشتن متضاد آن : have no use for

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

این عبارات با هم معادل هستند : could use could do with have use for همگی به معنی :نیاز داشتن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

با این دو عبارت مترادف هست let alone much less

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Engrossed in his book he forgot the time.
دیدگاه
٠

او که غرق در کتابش شده بود زمان را فراموش کرد . ( زمان از دستش در رفته بود )

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Inhibition in adulthood seems to be very clearly a reflection of a person's experiences as a child.
دیدگاه
١

به نظر می رسد کم رویی در بزرگسالی به وضوح بازتابی از تجربیات یک فرد در دوران کودکی باشد.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
They are less sanguine about the prospects for peace.
دیدگاه
٠

آنها درمورد احتمال ( وقوع ) صلح کمتر امیدوار هستند.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
He felt a pricking sensation in his throat.
دیدگاه
٠

او حس سوزشی را در گلویش احساس کرد .

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Only the whir of the air conditioner broke the silence in the office.
دیدگاه
٠

تنها صدای ( دستگاه ) تهیه ی هوا سکوت دفتر را درهم شکست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠١ بازدید

سلام   "welling up"  تو جمله "are you welling up"   یعنی چی؟

٤ ماه پیش
٢ رأی

داره گریت میگیره؟ یا داری گریه میکنی؟ کلا منظور فوران احساسات هست

٤ ماه پیش
٢ رأی
٦ پاسخ
١٣٦ بازدید

آیا tide 🌊  می‌تونه به معنی (موج) باشه؟

٦ ماه پیش
٢ رأی

بله میتونه ،معنای مجازی موج رو هم میتونه داشته باشه  مثلا : a tide of protest  موجی از اعتراض

٦ ماه پیش