مرتضی

مرتضی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreciprocal١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥متقابلگزارش
30 | 0
expel١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠expel / rout out بیرون راندنگزارش
21 | 0
crescent١٦:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٩( Iranian Red Crescent Society ( IRCS جمعیت هلال احمر ایرانگزارش
7 | 1
expedience١٢:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٨Secretary of Iran's Expediency Council ( EC ) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامگزارش
2 | 0
rout١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٧تارومار کردن ( فعل ) آشوب ( اسم ) Route راه ، خط سیرگزارش
9 | 0