منو
مرتضی

مرتضی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٣٣٢
لایک
٢,٦٠٢
لایک
دیس‌لایک
٣٤٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٣٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٩
لایک
لایک
٢,٦٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩٩

aboard ::::: سوار بر . . . abroad ::::: خارج از کشور

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٠

attach و append هر دو به معنای " پیوست کردن " هستند اما با یک تفاوت جزئی : مثلا یک سند را درنظر بگیرید . ممکن است شما بخواهید یک متنی رو به هر دلیل ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٩

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٩

طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

attach و append هر دو به معنای " پیوست کردن " هستند اما با یک تفاوت جزئی : مثلا یک سند را درنظر بگیرید . ممکن است شما بخواهید یک متنی رو به هر دلیل ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.