منو
مرتضی
ویژه

مرتضی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٩٤٢
رتبه کل
١٤٢
رتبه کل
لایک
٢,٦٦٥
لایک
دیس‌لایک
٣٥٤
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٩٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤١
لایک
لایک
٢,٦٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩٩

aboard ::::: سوار بر . . . abroad ::::: خارج از کشور

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧١

attach و append هر دو به معنای " پیوست کردن " هستند اما با یک تفاوت جزئی : مثلا یک سند را درنظر بگیرید . ممکن است شما بخواهید یک متنی رو به هر دلیل ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٩

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٠

طبقه بندی جاندارن ( به ترتیب ) : Domain حوزه Kingdom فرمانرو ( سلسله ) Division دسته ( گیاهان ) . Phylum شاخه ( جانوران ) Class رده Order راست ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

attach و append هر دو به معنای " پیوست کردن " هستند اما با یک تفاوت جزئی : مثلا یک سند را درنظر بگیرید . ممکن است شما بخواهید یک متنی رو به هر دلیل ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.