برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 The US cannot do a damn thing
امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

152 متقابل ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

153 expel / rout out
بیرون راندن
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

154 (Iranian Red Crescent Society (IRCS
جمعیت هلال احمر ایران
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

155 Secretary of Iran's Expediency Council (EC)
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

156 تارومار کردن ( فعل )
آشوب ( اسم )
Route راه ، خط سیر
١٣٩٩/٠١/٢٧
|