برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 حق مشرفیت ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

302 تاثیرگذاری ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

303 برانگیختن/شعله‌ور کردن امید ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

304 برانگیختن کنجکاوی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

305 برانگیختن علاقه ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

306 برانگیختن ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

307 سرمایه‌گذاری دولتی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

308 تامل ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

309 تفکر درمورد/درباره/درخصوص/راجع به، اندیشیدن به، تامل بر ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

310 تشویق ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

311 اشتراک‌گذاری خودرو ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

312 اشتراک‌گذاری خودرو ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

313 پراثر، پرتاثیر، پرثمر، بسیار موثر ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

314 درآمد/سود حاصله، درآمدها ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

315 اعمال‌شده/تحمیل‌شده/وضع‌شده/بسته‌شده بر، اعمالی/تحمیلی بر ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

316 قابل ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

317 قابل، متبحر، زبردست ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

318 توسعه‌یافته، رشدیافته، گسترش‌یافته، ساخته(شده)، تکمیل(شده)، کامل(شده) ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

319 ساخت، تکمیل ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

320 لازم برای، مورد نیازِ ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

321 درگیر/دخیل/شریک در، عهده‌دارِ ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

322 برگرفتن از ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

323 برگرفته از ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

324 همکاری/مشارکت/شراکت عمومی-خصوصی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

325 ناشی از، برآمده از، برخاسته از، منتج از، حاصل از، ماحصل، فرآمدِ، مولودِ ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

326 اختصاص‌یافته، تخصیص‌یافته ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

327 جامعه‌بنیان ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

328 شورای ساختمان‌های سبز آمریکا ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

329 با هدف ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

330 درحال‌توسعه ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

331 استانداردهای مقرر ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

332 زنجیره‌ای از، سلسله‌ای از، تسلسلی از ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

333 زنجیره ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

334 هماهنگی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

335 مصون ماندن ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

336 هوس‌ها، خیالات، اوهام، امیال ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

337 تسهیل‌کننده ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

338 تسهیل، تسهیل‌کننده، تسهیل‌گر ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

339 خیابان کامل (در برنامه ریزی شهری و مهندسی ترافیک، خیابان کامل به راهی ارتباطی گفته می‌شود که به منظور ایجاد دسترسی امن، جذاب و راحت برای تمام کاربران ... ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

340 در تکاپو، در حال تکاپو ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

341 قابل سنجش ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

342 موجه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

343 موفق ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

344 بسامان ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

345 سازمان آب ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

346 آب و فاضلاب ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

347 (فعل) پایه‌ریزی، پایه‌گذاری ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

348 تفکیک به ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

349 کم‌مهارت ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

350 به واقعیت پیوستن، محقق شدن ١٣٩٩/٠٤/٣١
|