منو
محدثه مُلائی

محدثه مُلائی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢,٧٨٦
لایک
٢٩٠
لایک
دیس‌لایک
٥٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٩١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٧٨٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٩٠
لایک
لایک
٢٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

[حقوق] صادر کردن؛ صدور؛ موضوع؛ مسئله؛ اولاد؛ اخلاف

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٤

[حقوق] صلاحیّت؛حوزه یا قلمرو قضایی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

[حقوق] اسناد، ابزار، وسایل

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٤

واهی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

[حقوق نفت و گاز] برچیدن، رهاسازی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Why are you so insistent that we leave tonight?
دیدگاه
٢

چرا این قدر اصرار دارید که ما امشب برویم؟

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The dean's very insistent that they should finish the papers in time.
دیدگاه
٠

دین بسیار تأکید داشت که آنان باید مقالات شان را سر وقت به اتمام برسانند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She's a most insistent person; she won't take 'no' for an answer.
دیدگاه

او قوی ترین فرد است؛هرگز نه نمی گوید.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.