منو
میثم نبی پور

میثم نبی پور

شغل ارشد ترجمه و آموزش زبان‌
مکان شیراز
عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٧,٠٨٥
لایک
٢,٧٨٢
لایک
دیس‌لایک
٤١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢٧
رتبه کل
درباره‌ی من:

بیشتر سعی دارم که ترجمه واژگانی را ارائه دهم که در فرهنگ های فارسی نیست.

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٠٨٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٧
لایک
لایک
٢,٧٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٢

- ( ایده، نگرش، اندیشه، رفتار و یا فعالیت ) متداول، متعارف - گرایش اصلی در مُد، نسبت به ایده ها و اندیشه ها و یا در هنر - بر اساس دیکشنری هزاره: گ ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٣

از این حیث که از این جهت که از این نظر که بدین طریق که بدین معنی که

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

Alumni : جمع ( مرد یا زن ) فارغ التحصیل یا دانش آموخته در یک مدرسه، دانشکده، یا دانشگاه دانش آموز یا دانشجویی ( مرد یا زن ) که تحصیلات خود را به پای ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٠

- نتیجه مطلوب داشتن - نتیجه دادن - به موفقیت رسیدن - موثر بودن - مثمر ثمر واقع شدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٨

thereby in doing so consequently به موجب آن در نتیجه بدین طریق به این ترتیب

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Do you have this sweater in red?
دیدگاه
١٦

آیا از این ژاکت قرمزش رو دارید؟آیا از این ژاکت رنگ قرمزش را دارید؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Sightseeing is best done either by tour bus or by bicycles.
دیدگاه
٩

بهترین گشت و گذار یا با اتوبوس تور و یا با دوچرخه انجام می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We have a plain view of the lake from our window.
دیدگاه
٦

ما از پنجره نمای کامل دریاچه را داریم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I'll ring the hotel. I'll tell them we'll check in tomorrow.
دیدگاه
٣

به هتل زنگ می زنم و میگم که فردا میایم و اتاق رو تحویل می گیریم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Why did you make a joke when she was obviously upset?
دیدگاه
٩

وقتی که معلوم بود ناراحته چرا باهاش شوخی کردی؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.