منو
میثم نبی پور

میثم نبی پور

شغل ارشد ترجمه و آموزش زبان‌
مکان شیراز
عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٧,٠٩٥
لایک
٢,٧٨٣
لایک
دیس‌لایک
٤١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢٧
رتبه کل
درباره‌ی من:

بیشتر سعی دارم که ترجمه واژگانی را ارائه دهم که در فرهنگ های فارسی نیست.

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٠٩٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٧
لایک
لایک
٢,٧٨٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.