دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٢٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٧٤
لایک
لایک
٨٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

اقدام متقابل

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

تلنگر زدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٣

ارجح، سرآمد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

مقابله به مثل کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

متضمن شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.