برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی کائینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 میان درآمد ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

52 تخفیف (در وضعیت)

easing of lockdown
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

53 تور نجات تأمین اجتماعی
(خدماتی مثل بیمه بیکاری، بیمه‌های درمانی و غیره که به‌مثابه تور نجات افراد کمتر بهره‌مند جامعه را از ورشکستگی کامل اقتصادی ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

54 انقلاب‌انگیز

revolutionary idea
١٣٩٩/٠٦/١١
|

55 گران‌آتی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

56 اَبَرشرکت (در مقایسه با company با معادل شرکت) ١٣٩٩/٠٦/١١
|

57 به معنای

Citizenship is fundamentally about participation in political and civic life
شهروندی اساساً به معنای مشارکت در زندگی سیاسی و مدنی ...
١٣٩٩/٠٦/١١
|

58 سرمایه‌سالاری ١٣٩٩/٠٦/١١
|

59 بازتعریف ساختار ١٣٩٩/٠٦/١١
|

60 در معرض آسیب قرار دادن ١٣٩٩/٠٦/١١
|

61 خبر جاذبه انسانی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

62 در حداقلی‌ترین حالت ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

63 مرغوب ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

64 بومی‌سازی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

65 جهان‌شمول ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

66 معاشر اعیان ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

67 پرارتباط ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

68 مختصات ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

69 ارج نهادن ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

70 بی‌ارزش؛ بی‌فایده
[حقوقی] بی‌اساس
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

71 مراوده ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

72 رفاه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

73 شخصیت صوری (غیرواقعی) ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

74 شخصیت مجازی (غیرواقعی)
شخصیتی بجز خویشتن حقیقی
١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

75 هدف وجودی ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

76 فردی‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

77 برخلاف طبیعت ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

78 پخش زندگی (روزمره) ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

79 برندسازی از خوشتن/خود ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

80 ایفای نقش کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

81 مشارکت‌محور ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

82 انواع و اقسام ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

83 کرانه شرقی (ایالت‌های شرقی آمریکا مثل نیویورک، ماساچوست و ...) ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

84 همه‌پذیری ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

85 وَر رفتن؛ تحریک کردن؛ برانگیختن؛ سوء استفاده کردن

The politician tapped into voter anger and won the election
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

86 به درک (درست) رسیدن ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

87 خویشتن‌نمایی ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

88 متعلقات ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

89 مرفه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

90 دربرگیرنده ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

91 دربرنگیرنده ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

92 لُخم (خالص و بی‌شیله‌پیله بودن) ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

93 کارآفرینی‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

94 توالت/دستشویی عمومی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

95 پیگیر (کسی که پیگیر کاری است و به آن دقت و توجه می‌کند) ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

96 هم خر را خواستن هم خرما ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

97 همه کارۀ هیچ کاره؛ اقیانوسی به عمق یک سانت ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

98 عامه‌گرا ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

99 [خبرنگاری] گزارش‌نگاری کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

100 گزارش‌نگار (بجای گزارشگر برای قاطی نشدن با گزارشگران ورزشی) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|