مدال‌های فرهاد سليمان‌نژاد

بازدید
٧٤
امتیاز کل
١٣٠,٧١٨
کل مدال ها
١,١٦٣
طلا
٤٥
نقره
٣٢١
برنز
٧٩٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣٣
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٢