مدال‌های فرهاد سليمان‌نژاد

بازدید
٧٦
امتیاز کل
١٣٠,٧١٨
کل مدال ها
١,١٦٣
طلا
٤٥
نقره
٣٢١
برنز
٧٩٧
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٠٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٩١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١