منو
فرهاد سليمان‌نژاد
ویژه

فرهاد سليمان‌نژاد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢٥,٠٦٠
رتبه کل
٣٠
رتبه کل
لایک
١٣,٠١٥
لایک
دیس‌لایک
٢,٥٤٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٥,٠٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠
لایک
لایک
١٣,٠١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٥٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦٠

مورد استفاده قرار دادن، به کار گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١٩

به بیان دقیق تر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٧

بنا بودن که، قرار بودن که، ملزم بودن که، می بایست، باید، ضروری بودن، اجازه داشتن که، حق داشتن که

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٦

روی هم رفته، عاقبت، بالاخره

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٧

بی حساب وکتاب، بی برنامه، بی هدف

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.