منو
فرانک زارع

فرانک زارع

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٤٦٢
لایک
١,٢٧٠
لایک
دیس‌لایک
١١٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٨٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٤٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٨٠
لایک
لایک
١,٢٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٥

دریافت کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧١

نورپردازی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٩

1. نصب کردن 2. ستون، تیرک

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٦

تکیه کردن مثال: - I need somebody to lean on - من نیاز دارم تا به کسی تکیه کنم

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٣

- محرک - جذاب

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was quite happy with humble employment and never sought a higher position.
دیدگاه
١٤

او از پُست و مقام ناچیزی که داشت راضی بود و به دنبال ارتقاء موقعیتشغلی نبود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.