دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤٥,٣٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٦
لایک
لایک
١٥,١١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٩٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

گله بان

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

زمان مَند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

تاییدیه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

زمینه چینی ، مقدمه چینی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

اقدام ، اقدام کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.