منو
ebi
ویژه

ebi

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
١٤٠,٠٣٢
رتبه کل
٢٥
رتبه کل
لایک
١٤,٥٧٨
لایک
دیس‌لایک
٢,٨٧٤
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤٠,٠٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٥
لایک
لایک
١٤,٥٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٨٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٣١

[واژه نامه و دیکشنری] سَرواژه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٨

خط شکن ، خط شکنی دستاورد ، دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٥

[اینترنت] پُردیدار ، پربازدید ، پربیننده ، پُر بین ، پر نگاه ، داغ

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٩٢

شناسه ویژگی ، مشخصه ، مشخصات رخ نما ، رخ نمایه ، نیمرخ نما حالت ، وضعیت [صنعت و ساختمان] قوطی آهنی ، قوطی پلیمری

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٦

[اینترنت و وب] گشت ، گشت وگذار ، گشت زنی ، پرسه زنی ، زمان گذرانی ( در ) ، زمان سِپَرانی ( در )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.